"electioneering" translation into Swedish


Infinitive of electioneering: to electioneer
EN

"electioneering" in Swedish

SV

EN to electioneer
volume_up
[electioneered|electioneered] {verb}

to electioneer

Context sentences for "electioneering" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMassive amounts of money have apparently been spent on corrupt electioneering.
Väldiga penningsummor har uppenbarligen lagts ut på korrupt valagitation.
EnglishSome Members of Parliament talk to us about populism, electioneering and racism.
Vissa ledamöter i parlamentet talar om populism, valtaktik och rasism.
EnglishI should be willing to sacrifice a few slots on my electioneering schedule to that end.
Själv skulle jag kunna tänka mig att offra några möten i valkampanjen för den saken.
EnglishLet us have no illusions: it was pure electioneering.
Låt oss inte göra oss några illusioner: det var uteslutande ett inslag i valkampanjen.
EnglishHad that been the case, today's debate would not have exuded this faint odour of electioneering.
I så fall skulle inte den tysta förnimmelsen av valkampanj ligga över debatten som den gör i dag.
EnglishThis must be a process, and not electioneering.
Den måste vara en kontinuerlig process, som inte bara förekommer i valtider.
EnglishThe complaints that have been heard are outright political electioneering.
De klagomål som förekommit är rent valfiske.
EnglishThere can be no talk of electioneering here.
Här kan det inte vara något tal om valkampanj.
EnglishMadam President, I am hearing a lot of electioneering here from both sides, both from Mrs Schmidbauer and from Mr Jarzembowski.
Fru ordförande! Jag hör här en hel del valpropaganda från båda sidor, såväl från Schmidbauers som från Jarzembowskis sida.
EnglishHowever, interested parties in this House must not be allowed to misuse the regulation on novel foods for electioneering purposes.
Men de berörda parterna i denna kammare får inte tillåtas att missbruka förordningen om nya livsmedel som ett led i valkampanjen.
EnglishThat really will drive the small and medium-sized enterprises that we keep supporting and praising in our electioneering speeches out of the market.
Just de små och medelstora företagen som vi dagligen försvarar och lovordar i våra valtal, trängs kraftigt undan från marknaden.
EnglishOur conservative colleagues would therefore be well advised to pursue an inclusive approach in the Chamber, rather than electioneering here.
Det skulle därför vara klokt av våra konservativa kolleger att inta en hållning som innebär delaktighet i kammaren, hellre än att bedriva valrörelse här.
EnglishEven civil servants at national and local government level in Britain are not allowed to get involved in electioneering as the Commissioners are doing.
Inte ens statstjänstemän på de nationella och lokala nivåerna i Storbritannien tillåts lägga sig i valrörelsen, på det sätt kommissionärerna gör.
EnglishThe Opel case has more to do with electioneering than with economic and industrial policy that is pure and above board from the point of view of EU law.
Opel-ärendet handlar mer om valtaktik än om att föra en ekonomisk och industriell politik som är renlärig och oantastlig i EU-rättsligt avseende.
EnglishThe fly that bit the American Government, if I can put it like that, is more of an electioneering insect rather than a citrus fruit parasite from the Mediterranean.
Den fluga som så att säga har irriterat den amerikanska regeringen är snarare en ?röstfiskefluga? än en citrusparasit från Medelhavet.
EnglishThe fly that bit the American Government, if I can put it like that, is more of an electioneering insect rather than a citrus fruit parasite from the Mediterranean.
Den fluga som så att säga har irriterat den amerikanska regeringen är snarare en? röstfiskefluga? än en citrusparasit från Medelhavet.
EnglishNor can our objective be the unadulterated electioneering in which Mr Schulz has just been revelling, but I see he has already left the chamber.
Inte heller kan vår målsättning vara en ren och skär valkampanj, som Martin Schultz precis ohämmat hängett sig åt, men jag ser att han redan har lämnat kammaren.
EnglishInformation programmes are starting far too late, sadly mostly dictated by motives of political electioneering, in my country as well.
Informationen om detta börjar egentligen alldeles för sent, tyvärr ofta dikterat av politiska valmotiv, även i mitt land; egentligen är det antidemokratiskt.
EnglishThe first approach, which is based on populism and electioneering, tends to send out a strong message to the more fortunate members of society, and a weak one to disadvantaged social groups.
Det ena som är populistiskt och valtaktiskt tenderar att ge starka signaler till de starka och svaga signaler till de svaga, för övrigt.
EnglishI just want to emphasise this one more time as Mr Chatzimarkakis is sitting there in front of me, having just said that the German Government's efforts were electioneering bluster.
Jag vill understryka detta än en gång, eftersom Jorgo Chatzimarkakis, som precis hävdade att den tyska regeringens ansträngningar var valtaktik, sitter här mitt emot mig.