"eminent" translation into Swedish

EN

"eminent" in Swedish

SV

"eminent" in English

EN

EN eminent
volume_up
{adjective}

The Commission has helped to foster network-creation between eminent specialists in the field.
Kommissionen har hjälpt till att främja nätverksbyggandet mellan framstående experter på detta område.
An eminent role awaits the European Police College, with an important task to perform.
I det här avseendet kommer Europeiska polisakademin (Cepol) att ha en framstående roll och en viktig uppgift.
This significant group containing some of our most eminent architects will receive this recognition.
Denna betydelsefulla grupp som hyser några av våra mest framstående arkitekter kommer att få detta erkännande.
eminent (also: brave, distinguished, excellent, fine)
Rather it should be a select group of eminent scholars, outstanding entrepreneurs, former diplomats and politicians.
Det bör snarare vara en utvald grupp av framstående forskare, enastående företagare, tidigare diplomater och politiker.
   Mr President, for me as a newcomer from one of the new Member States, it was feasible to jump into the chair of the Committee on Budgets because I had an eminent predecessor.
Som nykomling från en av de nya medlemsstaterna var det möjligt för mig att kasta mig in i ordförandestolen i budgetutskottet eftersom jag hade en enastående företrädare.
eminent (also: considered, reputable)
volume_up
ansedd {adj.}
Last year the Commission established such a group and it is composed of eminent lawyers, scientists and theologians.
Förra året inrättade kommissionen en sådan grupp och den består av ansedda advokater, vetenskapsmän och teologer.
What has become of the work of the eminent Director-General in the Commission, Mr Eneko Landaburu?
Vad har det blivit av arbetet av den utomordentligt skicklige generaldirektören i kommissionen, Eneko Landaburu?
eminent
(FR) Mr President, Mr Van Rompuy, you agreed to chair what is referred to as a Panel of Eminent Persons.
Du gick med på att leda den s.k. högnivåpanelen (Panel of Eminent Persons).
I hope this path, pointed out to us by two eminent Luxembourg politicians, is also the right path to social union.
Jag hoppas att denna väg, som två eminenta luxemburgska politiker har visat för oss, också är den riktiga vägen till den sociala unionen.
eminent
eminent (also: elevated)

Synonyms (English) for "eminent":

eminent

Synonyms (Swedish) for "eminent":

eminent
Swedish

Context sentences for "eminent" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, I think that will have a pre-eminent role in the next Lomé Convention.
Så jag tror det kommer att få en framträdande roll i nästa Lomékonvention.
EnglishJust as the environment has an eminent position in the Treaties, so should public health.
Liksom miljön bör även folkhälsan ha en framträdande position inom fördragen.
EnglishPerhaps these are the sort of questions which could be addressed by the eminent persons group.
Kanske är det denna typ av frågor som kan tas upp av en grupp med högt uppsatta personer.
EnglishIn his eminent report, the rapporteur emphatically referred to the expiry date of 31 December 1999.
Föredraganden har med kraft pekat på det datum då det löpte ut, den 31 december 1999.
EnglishIt is to this eminent political position that the common agricultural policy aspires.
Det är denna utomordentliga politiska inställning som är målet för den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishThere was a strong focus on the eminent need for solidarity with the people in great need.
I resolutionen lades stor vikt vid det enorma behovet av solidaritet med de nödlidande människorna.
EnglishWorshippers, priests, monks and eminent religious dignitaries are harassed, persecuted and locked up.
Tillbedjare, präster, munkar och höga religiösa ämbetsmän trakasseras, förföljs och spärras in.
EnglishWere they capable of providing a panel of eminent persons?
Var de i stånd att tillhandahålla en panel av eminenta personer?
EnglishWe support this eminent initiative of yours and will respond convincingly to the challenge of Africa.
Vi stöder detta utmärkta initiativ och kommer att ge ett tydligt svar på den afrikanska utmaningen.
EnglishThere are two pre-eminent problems, and the first of them is Turkey’s economic boycott of Armenia.
Det finns två överskuggande problem, och det första av dem är Turkiets ekonomiska bojkott av Armenien.
EnglishIt is to this eminent political position that the common agricultural policy aspires.
Hans framträdande var mycket bra, och han behärskade sina känslor väl, men en del andra såg, milt uttryckt, inte så bra ut.
EnglishWhat has become of the work of the eminent Director-General in the Commission, Mr Eneko Landaburu?
Vad har det blivit av arbetet av den utomordentligt skicklige generaldirektören i kommissionen, Eneko Landaburu?
EnglishToday, though, systems of public aid are threatened by the thinking that makes the market pre-eminent over everything else.
Systemen med statligt stöd hotas emellertid i dag av idén om att marknaden råder över allt.
EnglishThe European Parliament is an eminent political arena.
Europaparlamentet är ett ansett politiskt forum.
EnglishIf we are to be able to do so, we need public health to have an eminent position in the Treaty of the European Union.
För att kunna göra det måste folkhälsan ha en framträdande ställning i fördraget om Europeiska unionen.
EnglishThe European Union is one of the most open markets, while eminent partners of ours maintain high trade barriers.
EU har en av de mest öppna marknaderna, medan våra eminenta partner fortsätter tillämpa kraftiga handelshinder.
EnglishSo I think this is an important piece of work by Richard Corbett, who is the eminent specialist in this field.
Jag tycker att det är ett viktigt dokument som Richard Corbett har tagit fram, han som är specialisten på området.
EnglishI am sure that any governor of any central bank, whether eminent or not, would use such a phrase quite often.
Jag är säker på att varje mer eller mindre prestigefylld centralbanksdirektör ofta använder sig av det här uttrycket.
EnglishLast year the Commission established such a group and it is composed of eminent lawyers, scientists and theologians.
Förra året inrättade kommissionen en sådan grupp och den består av ansedda advokater, vetenskapsmän och teologer.
EnglishIn my view, Europe should be a pre-eminent example of the application of the principle that everyone is equal in the eyes of the law.
Jag anser att EU bör statuera exempel i tillämpningen av principen om att alla är lika inför lagen.