"empire" translation into Swedish

EN

"empire" in Swedish

EN

empire {noun}

volume_up
empire
The empire I am thinking of is the empire of national ministerial bureaucracies.
Det imperium jag tänker på är imperiet av nationella ministerbyråkratier.
They will be warmly received by this ever-expanding European empire.
De kommer att få ett varmt mottagande av detta europeiska imperium som ständigt utvidgas.
We must not relinquish their freedom simply for the benefit of a new empire.
Och det var inte för att göra avkall på sin frihet till gagn för ett nytt imperium.
That empire was known as the 'Völkerkerker ', the prison of nations.
Detta kejsardöme gick under beteckningen? Völkerkerker?, nationernas fängelse.
That empire was known as the 'Völkerkerker', the prison of nations.
Detta kejsardöme gick under beteckningen ?Völkerkerker?, nationernas fängelse.
Det handlar helt enkelt om ett kejsardöme.

Synonyms (English) for "empire":

empire

Context sentences for "empire" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBelarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Bilden av Vitryssland är att det är en kvarleva, en rest, från Sovjetimperiet.
EnglishThe fact that it does so is just another example of EU empire-building.
Det faktum att kommissionen gör det är bara ännu ett exempel på EU-imperialism.
EnglishThe American people are themselves victims of the unleashing of the empire.
För det amerikanska folket är självt offer för imperialistmaktens angrepp.
EnglishRussians want to rebuild the Russian empire, regardless of how this end is achieved.
Ryssarna vill återuppbygga det ryska imperiet, oavsett hur det går till.
EnglishYou think you are enlarging the EU empire by this ill thought-out policy.
Ni tror att ni utvidgar EU-imperiet genom denna dåligt genomtänkta politik.
EnglishFrance had a vast colonial empire and Great Britain its own Empire.
Frankrike hade ett vidsträckt kolonialrike och Storbritannien sitt eget rike.
EnglishLess than a hundred years ago, the Austro-Hungarian Empire united 21 European countries.
För mindre än hundra år sedan enade det österrikiska-ungerska imperiet 21 europeiska länder.
EnglishThe truth is that the American empire has won three world wars.
Sanningen är den att det amerikanska herraväldet har vunnit tre världskrig.
EnglishThat somebody has a name: John Bolton, the official voice of the empire in the United Nations.
Denna någon har ett namn: John Bolton, imperiets officiella röst i FN.
EnglishWill the EU empire-builders ever consider the immense social cost of their actions?
Kommer unionens imperiebyggare någonsin att begrunda den enorma sociala kostnaden för sina handlingar?
EnglishNever in history has the hub of an empire conceded its hegemony to its far-flung outposts.
I det romerska imperiet gjordes aldrig eftergifter till det dominerade områdets bakre periferier.
EnglishThis the empire of criminals, of the drug trade, of the mafia.
Detta är de kriminella gängens, narkotikahandelns och maffians välde.
EnglishIt originated in the times when a large part of Hungary was under the occupation of the Ottoman Empire.
Det härrör från en tid då en stor del av Ungern var ockuperad av det ottomanska riket.
EnglishSome of those were also once part of the Austro-Hungarian Empire.
Vissa av dem utgjorde även en del av kejsardömet Österrike-Ungern.
EnglishThe empire I am thinking of is the empire of national ministerial bureaucracies.
I den tredje filmen i serien segrar det goda över det onda, så vi har en hyfsad chans att kunna avvärja faran.
EnglishIn the early 20th century, with the fall of the Ottoman Empire, the whole Middle East was colonized.
Under det tidiga 1900-talet, när ottomanska riket föll, blev hela Mellanöstern koloniserat.
EnglishAnd I realized that the whole empire was likely to come crashing down unless I chipped in a chip.
Jag förstod då att hela företagsimperiet skulle falla ihop såvida jag inte gick in med pengar.
EnglishPersian empire, the greatest the world had yet known was destroyed.
Det Persika imperiet var det största som världen känt till...
EnglishThe people of Iraq were going to greet the troops of the British-American empire as a liberating army.
Den irakiska befolkningen skulle hälsa imperiets trupper som befriare.
EnglishOn the other hand, under the Ottoman Empire, the Greek monasteries, the Sufis and the Sephardis all survived.
Under det ottomanska riket överlevde de grekiska klostren, sufierna och sefarderna.