"employment agency" translation into Swedish

EN

"employment agency" in Swedish

EN employment agency
volume_up
{noun}

employment agency

Synonyms (English) for "employment agency":

employment agency

Context sentences for "employment agency" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll that is needed is for the director of the firm to make a single payment of EUR 26 for registration as an ‘employment agency’.
Det krävs bara att företagets direktör till en kostnad av 26 euro låter registrera sig som ”arbetsförmedlare” en gång för alla.
EnglishIt estimates that the directive will have a positive effect on total employment and on temporary agency workers' productivity.
Där bedöms att direktivet kommer att ge en positiv effekt på sysselsättningen totalt och på produktiviteten bland bemanningsföretagens anställda.
EnglishIt estimates that the directive will have a positive effect on total employment and on temporary agency workers ' productivity.
Där bedöms att direktivet kommer att ge en positiv effekt på sysselsättningen totalt och på produktiviteten bland bemanningsföretagens anställda.
EnglishNow, the salary of a temporary worker would have to be assessed according to the scale of salaries in the temporary employment agency.
Men i dag skall en anställd vid ett bemanningsföretag bedömas enligt den löneskala som gäller inom bemanningsföretaget. Det är en subtil men avgörande glidning.
EnglishOf course, this is not to say that this piece of EU legislation will bring about a harmonised, Community-level framework for the employment of temporary agency workers.
Det betyder givetvis inte att denna EU-rättsakt kommer att ge oss harmoniserade ramar på EU-nivå för anlitande av inhyrda arbetstagare.
EnglishAnd farming is being turned into a sort of employment agency, with administration and control systems gaining in importance over good, professional practice.
Dessutom omorganiseras jordbruket till ett slags sysselsättningsorganisation, där förvaltnings- och kontrollsystem får mer betydelse än den goda fackmässiga praxisen.
EnglishIt is a terrible shame that several Member State governments - my own included - have set their hearts and minds against the proposed directive on temporary employment agency workers.
Det är väldigt tråkigt att flera av medlemsstaternas regeringar - min egen inberäknad - motsätter sig det föreslagna direktivet om personal som hyrs ut av bemanningsföretag.