"empty" translation into Swedish

EN

"empty" in Swedish

EN empty
volume_up
{noun}

empty
empty
volume_up
tomlåda {comm. gen.}

Synonyms (English) for "empty":

empty

Context sentences for "empty" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe proposals in Mr Caveri's report reduce the ecopoint system to an empty shell.
Genom förslagen i Caveris betänkande urholkas miljöpoängssystemet fullständigt.
EnglishIt has gradually become a ghost city, with empty streets and derelict buildings.
Den har gradvis kommit att bli en spökstad med tomma gator och öde byggnader.
EnglishSelect this option if you want all empty cells in the original table to be ignored.
Om Du har markerat den här kryssrutan, ignoreras tomma rader i ursprungstabellen.
EnglishThe world changed in 1976, as the empty ports of Hull and Grimsby can testify.
Världen förändrades 1976, vilket de öde hamnarna i Hull och Grimsby kan vittna om.
EnglishThe glass is neither half full nor half empty, but it was a major political success.
Glaset är varken halvfullt eller halvtomt, men det var en stor politisk framgång.
EnglishThis field can be used, for example, to suppress empty paragraphs during printing.
Det här fältkommandot kan du t.ex. använda så att tomma stycken döljs vid utskrift.
EnglishAnd when she throws away the bones and the empty clothes...... then we will find it.
När hon är klar med dom och bara ben och trasor är kvar...... då hittar vi den.
English(The `Empty Trash' and `Compact This Folder'commands may recover some space.
(Utrymme kan frigöras med kommandona Töm papperskorgoch Komprimera denna mapp.
EnglishYou would need to provide an empty value for arguments such as "tax" that don't apply.
Du måste ange ett tomt värde för argument som t.ex. "skatt" som inte gäller dig.
EnglishI rose from the big empty chair and began to wander through the rooms of my house.
Jag reste mig från den stora läderfåtöljen och började irra genom rummen i mitt hus.
EnglishSecondly, ' mainstreaming' is an empty expression which needs to be firmed up.
För det andra är principen om mainstreaming en klyscha. Låt oss vara hårda.
EnglishOne can look at it like a glass of water: either half empty, or half full.
Man kan dock se det som ett glas vatten som antingen är halvfullt eller halvtomt.
EnglishThis fund is, to all intents and purposes, virtual, for it is still empty.
Den här fonden är i själva verket virtuell, för det finns ännu ingenting i den.
EnglishAs the deadline approaches, we find that the glass is both half full and half empty.
När nu tidsfristen närmar sig, finner vi att glaset är både halvfullt och halvtomt.
EnglishUnfortunately, the glass increasingly seems to be half-empty, rather than half-full.
Tyvärr verkar det i allt högre grad som om glaset är halvtomt snarare än halvfullt.
EnglishSuspending matches and playing to empty stadiums will hurt the clubs' pockets.
Att ställa in matcher och spela för tomma läktare kommer att skada klubbarnas ekonomi.
EnglishIt is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.
Det är inte force majeure om en resa ställs in på grund av att flygplanet är halvfullt.
EnglishIf we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.
Hade vi det skulle våra hjärnor troligen uppfatta stenar som fulla av tomrum.
EnglishThey must be as good as their word and ensure that those empty Annexes are filled.
De måste leva upp till sitt ord och se till att dessa tomma bilagor fylls.
EnglishIt is high time that Parliament abandoned empty slogans and ideological dogma.
Det är hög tid att parlamentet överger trollformlerna och den ideologiska dogmatismen.