EN engineer
volume_up
{noun}

1. general

engineer
volume_up
ingenjör {comm. gen.}
- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
För fyra månader sedan kidnappades en polsk ingenjör i Pakistan.
Stéphane is a French engineer who's been posted to the Czech Republic for 6 months.
Stéphane är en fransk ingenjör som utstationerats i Tjeckien i sex månader.
As an engineer in computer science, you explore and build new technologies for future society.
Som ingenjör i datateknik utforskar och bygger du ny teknik för framtidens samhälle.
engineer (also: architect, author, creator, father)
volume_up
upphovsman {comm. gen.}
engineer
volume_up
hjärnan bakom {o.sg.} [fig.]
engineer (also: instigator, bellwether, prompter)
volume_up
anstiftare {comm. gen.}

2. military

engineer

3. nautical science: "on ships"

engineer
volume_up
maskinist {comm. gen.} (på fartyg)

4. American English

engineer
volume_up
lokförare {comm. gen.}

Context sentences for "engineer" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut what we're really trying to do in my lab is to engineer tissues out of them.
Men vad vi verkligen försöker göra i mitt labb är att konstruera vävnader från dem.
EnglishAs a mechanical engineer which application you want, but with a clearer gauge.
– Som vilket maskiningenjörsprogram som helst, fast med en tydligare fordonsprofil.
EnglishPrincipal research engineer Todd Booth Heidi Hartikainen Margarita Korenkova
Forskningsingenjör 1:e Todd Booth Heidi Hartikainen Margarita Korenkova
EnglishThis is actually an example -- several strategies to engineer solid organs.
Detta är ett exempel -- flera strategier på hur man bygger solida organ.
EnglishI have been contacted by a constituent who works as a structuring engineer in banking.
Jag har kontaktats av en medborgare som arbetar som strukturingenjör inom bankväsendet.
EnglishMost of the noises that the engineer, Karl Jansky, investigated were fairly prosaic in origin.
De flesta av oljuden som ingenjören, Karl Jansky, undersökte hade vardagligt ursprung.
EnglishI myself am an aeronautical engineer so I should not be complaining about this.
Jag är själv flygingenjör, så jag bör inte klaga på detta.
EnglishI took an MSc in Chemical Engineering (or Civil Engineer Sustainable Process Engineering) 2003.
Jag tog en civilingenjörsexamen i Kemiteknik (eller Industriell miljö-och processteknik) 2003.
EnglishWhen you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
När man bygger en bana måste man hålla sig till ritningen.
EnglishNow the semester ends and the summer I will go to Bergen in Norway and working as a fire engineer.
Nu är terminen slut och över sommaren ska jag åka till Bergen i Norge och jobba som brandingenjör.
EnglishIn the picture together with students from LTU programs Fire Protection Engineer and Civil Engineering.
På bilden tillsammans med studenter från programmen Brandingenjör samt Väg- och Vattenbyggnad.
EnglishI have completed my internship at Swerea MEFOS in Luleå where I was employed as a research engineer.
Jag har genomfört min praktik på Swerea MEFOS i Luleå där jag var anställd som forskningsingenjör.
EnglishA fire protection engineer should not only understand and have knowledge about how to extinguish a fire.
Är olyckan ändå framme skall brandingenjören ha kunskaper om hur konsekvenserna skall mildras.
EnglishMaterials engineer can be likened to an architect or designer to create the micro-structural level.
Materialteknikern kan liknas vid en arkitekt eller konstruktör som skapar på mikrostrukturell nivå.
EnglishMy mother was working on a railway tunnel... project engineer.
Min mor jobbade med en järnvägstunnel, projektingenjör.
EnglishMy name is Helena Skoglund, Civil Engineer from Luleå University of Technology.
Jag heter Helena Skoglund och har gått en civilingenjörsutbildning i Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet.
EnglishPrincipal research engineer Masayuki Takahashi Örjan Tjernström Johnny Widén
Forskningsingenjör 1:e Örjan Tjernström
EnglishThis is actually showing a piece of muscle and how we go through the structures to actually engineer the muscle.
Här visas en muskel, och hur vi går igenom strukturerna för att faktiskt rekonstruera muskeln.
EnglishWe need economic policies to be coordinated so that we can engineer and guarantee higher, sustainable growth.
Vi behöver samordna den ekonomiska politiken för att kunna säkerställa en bättre, hållbar tillväxt.
EnglishStudents in the Civil Engineer Sustainable Process Engineering Programme has access to highly advanced equipment.
Studenterna på Industriell miljö- och processteknik har tillgång till mycket avancerad utrustning.