"English" translation into Swedish

EN

"English" in Swedish

SV

EN English
volume_up
{noun}

English
volume_up
engelska {comm. gen.}
All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
All kunskap om det engelska språket och det engelska alfabetet har förlorats.
As I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
Eftersom jag har den engelska texten framför mig, läser jag tillägget på engelska.
It would indeed be exciting if we had interpretation from English to English.
Det skulle vara intressant om vi hade tolkning från engelska till engelska.
All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
All kunskap om det engelska språket och det engelska alfabetet har förlorats.
We are not very familiar with this concept in the English language.
Vi känner inte till detta begrepp i det engelska språket.
The references to 'harm reduction' methods and so on are an abuse of the English language.
Hänvisningarna till ”skademinskningsmetoder” och så vidare är ett missbruk av det engelska språket.

Synonyms (English) for "English":

English

Context sentences for "English" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishbe replaced by the following phrase, which I shall again read out in English:
Jag uppmanar därför ledamöterna att stödja denna ändring av ändringsförslag 42.
EnglishThese proposals lessen the requirement to speak English across air traffic control.
Jag anser därför att detta direktiv är nödvändigt och synnerligen viktigt.
EnglishIn plain English, that means censorship and surveillance of their users.
På klarspråk betyder det helt enkelt censur och övervakning av dess användare.
EnglishHe claimed that the text should have read 'English meat' instead of 'British meat' .
Han hävdade att texten skulle ha lytt " engelskt kött" i stället för " brittiskt kött" .
EnglishWe have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
Vi har även slagit engelsmännen, fransmännen, italienarna och skottarna.
EnglishHe claimed that the text should have read 'English meat ' instead of 'British meat '.
Han hävdade att texten skulle ha lytt " engelskt kött " i stället för " brittiskt kött ".
EnglishThe English have had to suffer the inconveniences of BSE for quite long enough.
Engelsmännen har lidit tillräckligt av BSE-krisens skadeverkningar.
EnglishAs the man on the English-speaking street says, though, 'Where's the beef?'
Men, som vanliga engelskspråkiga människor säger, ”Where's the beef?”.
EnglishIt is true that the English-speaking countries have never been in favour of the euro.
Det är sant att de engelsktalande länderna aldrig har varit för euron.
EnglishIt will divide the English nation and undermine our nationality.
Vi kommer inte att tolerera att bli berövade vår nationalitet och vår identitet.
EnglishIn 1984, the Mont Louis sank in the English Channel with 375 tonnes of uranium hexafluoride.
1973 förlorades en kobolt 60-källa i Nordsjön, vilken aldrig återfunnits.
EnglishTranslator's note: these two words do not appear in the English version of the Commission's answer.
2.Har kommissionen insyn i hur de olika parterna ställer sig i denna rättegång?
EnglishThere is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '
I ett engelskt ordspråk sägs det? If it ain ' t broken, don ' t fix it.?
EnglishThat is exactly what is happening, as there is now such a case before the English High Court.
Detta är precis vad som sker, eftersom ett sådant mål nu avgörs vid English High Court.
EnglishI am proud to be from the Forest of Dean, to be English and European.
Jag är stolt över att komma från Forest of Dean, stolt över att vara engelsman och europé.
EnglishA lot of people think in a very English-centric way on the Internet, but for us, we're truly global.
Internet kan vara väldigt dominerat av engelskan, men vi är verkligen globala.
EnglishHe works part-time at a restaurant on a contract under English law.
Han jobbar deltid på en restaurang och är anställd enligt brittisk lag.
EnglishMy own brother, English like myself, was an engineering draughtsman.
Min egen bror, som är engelsman liksom jag själv, var teknisk ritare.
EnglishNo valid encryption policy file was found for this English language version of Communicator.
Det finns ingen giltig fil för krypteringspolicy för denna svenska version av Communicator.
EnglishThe English will burn it to the ground before they move to La Roque.
Engelsmännen kommer bränna ner den innan dom drar iväg till La Roque.