"espousal" translation into Swedish

EN

"espousal" in Swedish

EN

espousal {noun}

volume_up
espousal
espousal (also: contract)

Synonyms (English) for "espousal":

espousal

Context sentences for "espousal" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs other speakers have said, the only way forward is a complete espousal of democracy.
Det enda medlet består som sagt i att kompromisslöst bekänna sig till demokratin.
EnglishThis espousal of the Lisbon strategy by business and labour organisations and by national parliaments will strengthen European democracy.
Stödet för Lissabonstrategin från företag, arbetsorganisationer och nationella parlament kommer att stärka den europeiska demokratin.
EnglishIt is a matter of some regret that we found ourselves so often on the opposite side of the argument to Algeria in our espousal of the universal validity of human rights.
Det är en aning beklagligt att vi argumentmässigt så ofta befann oss på den motsatta sidan från Algeriet i vårt hyllande av de mänskliga rättigheternas allmänna giltighet.
EnglishEspousal of the precept that the health of human beings is the fundamental priority, and that it must, of course, take precedence over the financial expedience of the common market, is imperative.
Det är grundläggande att anta principen om att människans hälsa utgör högsta prioritet och att den bestämt går före den gemensamma marknadens ekonomiska syften.