EN

even {noun}

volume_up
1. poetic
even (also: evening, night)
The Council has never even considered the matter, as it said again yesterday evening.
Rådet har aldrig ens övervägt frågan, vilket det upprepade i går kväll.
I should like, finally, to thank the Council, even though it is not present this evening.
Slutligen vill jag tacka rådet, fastän det inte är närvarande i kväll.
Even this evening we can all feel the European ship being buffeted by the storms of the financial crisis.
Till och med i kväll kan vi känna hur fartyget Europa kränger under finanskrisens stormar.

Synonyms (English) for "even":

even

Context sentences for "even" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs we heard, not even a quarter of the Member States have achieved the targets.
Som vi hörde är det inte ens en fjärdedel av medlemsstaterna som har nått målen.
EnglishLatin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
Latinamerika är en betydelsefull partner för EU, även utan den kubanska regimen.
EnglishOn the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
EnglishEven so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
Dessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Principen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
EnglishEven the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%.
Föredragandens önskan var ett mer ambitiöst mål: ytterligare 1,5 procentenheter.
EnglishEven now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
Redan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
EnglishEven without the vote on the report by Mr Fiori, I think that this is necessary.
Även utan omröstningen om Fiori-betänkandet tror jag att det är mycket befogat.
EnglishWe should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
Vi bör ta oss tid att göra det även om Daniel Cohn-Bendit känner sig stressad.
EnglishWe can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
Vi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå.
EnglishEven a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.
Redan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.
EnglishHere and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.
På vissa håll har vi också hört uppmaningar om att lägga millenniemålen på hyllan.
EnglishMr President, for those unfortunate investors even real euros are false money.
För dessa stackars investerare, herr talman, är även riktiga euro falska pengar.
EnglishYesterday's discussion about the external relations reform is even today relevant.
Gårdagens diskussion om reformen för yttre förbindelser är också relevant i dag.
EnglishParliament has not even had the opportunity to discuss or amend this agreement.
Parlamentet har inte ens haft möjlighet att diskutera eller förändra detta avtal.
EnglishEven the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
Även de mest utfattiga av män har någon de kan hunsa, en kvinna eller ett barn.
EnglishI even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica'.
Jag har själv sett i en av våra tidningar att man kallar bomberna för " Monica" .
EnglishA majority supports this Constitution, even in countries which held referendums.
En majoritet stöder konstitutionen, även i länder där man hållit folkomröstningar.
EnglishThe whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
Då blir alla bestämmelser egentligen inte mer värda än papperet som de står på.
EnglishWe must do everything we can to reduce and even abolish this type of intolerance.
Vi måste göra allt vi kan för att minska och utplåna den här typen av intolerans.