"everywhere" translation into Swedish

EN

"everywhere" in Swedish

EN everywhere
volume_up
{adverb}

And everywhere, were symbols of the Chinese -- everywhere, a constant reminder.
Och överallt var det tecken på kinesernas närvaro - överallt en ständig påminnelse.
(Laughter) And then we gave condoms out everywhere on the streets -- everywhere, everywhere.
(skratt) Och sedan delade vi ut kondomer på gatorna - överallt, överallt.
Growth and investment forecasts are being revised downwards everywhere.
Tillväxt- och investeringsförväntningarna korrigeras överallt nedåt.
everywhere (also: commonly, generically, vaguely, widely)
Furthermore, services of general interest are being destroyed or privatised everywhere.
Tjänster av allmänt intresse urholkas eller privatiseras överallt.
The need for capacity building is accepted everywhere.
Behovet av kapacitetsuppbyggnad accepteras allmänt.
The prevention of disease and the general assurance of good health everywhere must play a key role when the strategy starts to be implemented in practice.
Att förhindra sjukdomar och allmänt garantera god hälsa överallt måste spela en viktig roll när strategin skall börja genomföras i praktiken.
everywhere
Of course we have to believe that even Mrs Fraga cannot be everywhere at once.
Vi måste naturligtvis inse att inte ens Fraga har förmågan att vara allestädes närvarande.
The President of Parliament is not endowed with the ability to be everywhere at once; he is not omnipresent, like Fregoli.
Han är inte allestädes närvarande som Leopoldo Fregoli.

Synonyms (English) for "everywhere":

everywhere

Context sentences for "everywhere" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishThe highest tax rates have been reduced virtually everywhere in the EU Member States.
De högsta skattesatserna har praktiskt taget sänks i samtliga EU:s medlemsstater.
EnglishLegally speaking, there are general texts condemning discrimination everywhere.
På ett juridiskt plan fördöms diskriminering i alla slags generella texter.
EnglishLadies and gentlemen, we are facing crises everywhere we turn in today’s European Union.
Mina damer och herrar! Vart vi än vänder oss i dagens EU ställs vi inför kriser.
EnglishAttacks against religious communities are always indefensible everywhere they take place.
Attentat mot religiösa samfund är alltid oförsvarliga oavsett var de äger rum.
EnglishEverywhere you look fish stocks are over-exploited and far too often severely depleted.
Vart man än tittar är bestånden överexploaterade och alltför ofta allvarliga uttömda.
EnglishIt seems possible that everyone can go almost everywhere on the Internet.
Det förefaller möjligt att vem som helst kan gå var som helst på Internet.
EnglishIn Europe, that means that an equivalent qualification must be valid everywhere.
I Europa betyder det att en motsvarande kvalifikation måste gälla var som helst i gemenskapen.
EnglishThis has happened everywhere that the expression 'people's power' has been used.
Det har skett på alla platser där uttrycket folkmakt har använts.
EnglishThe days of imperialists setting up dictators everywhere are over.
Den tid då imperialisterna kunde tillsätta diktatorer var de än ville är över.
EnglishIt is because these HGVs travel across borders everywhere that we need European regulations.
Eftersom lastbilarna rör sig över gränserna behöver vi EU-regler för detta.
EnglishThey can get everywhere: tomorrow morning, they may be on the plane we are just about to take.
De kan ta sig vart de vill: i morgon bitti kan de vara ombord på det plan vi ska ta.
EnglishThis is a fashionable item more or less everywhere in the Member States.
Dessa askar har blivit på modet i mer eller mindre alla medlemsstater.
EnglishProfessionals everywhere are telling me that they are concerned about the rise in oil prices.
Många experter säger att de är mycket oroade över ökningen av oljepriserna.
EnglishWe owe it to our rural communities everywhere to learn the lessons of 2001.
Vi är skyldiga alla våra landsbygdsamhällen att ta lärdom av 2001.
EnglishThere are quite a few reasons why there are not enough women, and these apply everywhere.
Ett av de ställen där de kan göra det är för övrigt Europaparlamentet.
EnglishCustody proceedings should be coherent and conclusive, and the result recognised everywhere.
Förfarandet som gäller vårdnadsrätt bör äga rum och avslutas på ett sammanhängande sätt.
EnglishWe must seek responsible and sustainable fisheries everywhere.
Vi måste eftersträva ett fiske som är ansvarsfullt och hållbart över hela världen.
EnglishProgress could be made everywhere and, in some Member States, considerable efforts are needed.
Framsteg behövs på alla områden och i vissa medlemsstater krävs det betydande insatser.
EnglishThe resulting shake-up of the world would release the forces of evil everywhere.
Världen skulle sättas i gungning på ett sätt som skulle släppa lös ondskans krafter över hela jorden.