"excruciating" translation into Swedish

EN

"excruciating" in Swedish

EN excruciating
volume_up
{adjective}

excruciating (also: unbearable)

Synonyms (English) for "excruciating":

excruciating

Context sentences for "excruciating" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first patient is in excruciating pain because she has several rotten molars.
Den första patienten känner fruktansvärd smärta eftersom hon har flera ruttna kindtänder.
EnglishThe events of 11 September were an excruciating flash of light and we had to react immediately.
Händelserna den 11 september var ett hemskt angrepp och vi var tvungna att reagera omedelbart.
EnglishWhen you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded.
När du frågar folk om tillhörighet, berättar de om sina mest plågsamma erfarenheter av att bli lämnad utanför.
EnglishThe problem is that the men under his care are suffering from an excruciating and debilitating condition that Archie doesn't really understand.
Problemet är att hans patienter lider av en smärtsam och försvagande sjukdom som Archie inte riktigt förstår.
EnglishThe suspense is excruciating.
EnglishThe lightest touch of her arm -- the touch of a hand, the touch even of a sleeve, of a garment, as she put it on -- caused excruciating, burning pain.
Minsta beröring vid hennes arm -- en hands beröring, beröring från en ärm, från ett klädesplagg hon tog på sig -- orsakade olidlig, brännande smärta.
EnglishThe thing that underpinned this was excruciating vulnerability, this idea of, in order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen, really seen.
Det som underbyggde detta var olidlig sårbarhet den här tanken på att samhörighet kräver att vi låter oss själva bli sedda, verkligen sedda.
EnglishThey didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating -- as I had heard it earlier in the shame interviewing.
De pratade inte om sårbarhet som bekvämt, inte heller pratade de om det som plågsamt -- som jag hört det benämnas tidigare i intervjuerna om skam.