EN exhibit
volume_up
{noun}

1. general

exhibit (also: evidence, testimony)

2. law

3. business

exhibit (also: addendum, appendix, attachment)
volume_up
bilaga {comm. gen.}

Synonyms (English) for "exhibit":

exhibit

Context sentences for "exhibit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, both - and here I agree with Mr Mayer - exhibit major shortcomings.
Båda uppvisar visserligen stora brister - på den punkten håller jag med vår kollega Mayer.
EnglishIn January I saw an exhibit of Fernando Botero's paintings at the UC Berkeley library.
I januari såg jag en utställning med Fernando Boteros tavlor på "UC Berkeley" biblioteket.
EnglishThat indicates that next year's draft budget will not exhibit any special areas of focus.
Det påvisar att nästa års budgetproposition inte innehåller särskilda prioriterade områden.
EnglishThat indicates that next year' s draft budget will not exhibit any special areas of focus.
Det påvisar att nästa års budgetproposition inte innehåller särskilda prioriterade områden.
EnglishI was doing some acting... walking on the railing of the gorilla exhibit.
Jag skådespelade lite och gick på räcket till gorillornas område.
EnglishThe problem is that we exhibit a degree of hypocrisy when some executions are more acceptable than others.
Problemet är att vi hycklar när vissa avrättningar är mer godtagbara än andra.
EnglishDo you always exhibit such flair at entrances and exits...... or is it just when visiting my hotels, Mr.
Gör du alltid så eleganta entréer och sortier, eller bara på mina hotell?
EnglishThey want us in Cairo next week for the opening of the exhibit.
Vi ska till Kairo till utställningens invigning.
EnglishWomen's personal lives are scrutinised and they end up losing out if they exhibit the natural desire to be mothers.
Kvinnors privatliv nagelfars och om de visar en naturlig längtan efter att bli mammor läggs det dem till last.
EnglishBut, if you look at this plot, you can see that countries that we think about as very similar actually exhibit very different behavior.
Men om man tittar på grafen ser vi att länder som vi tänker på som väldigt lika faktiskt uppvisar vitt skilda beteenden.
EnglishThrough our development banks we support the development of countries that exhibit thoroughly antagonistic trade policies toward the European Union.
Genom våra utvecklingsbanker stöder vi utvecklingen i länder som genomför kraftigt antagonistisk handelspolitik mot Europeiska unionen.
EnglishThis afternoon at the opening of the Airbus photo exhibit we heard of the impressive achievements of 21st century European developmental engineers.
Vid invigningen av fotoutställningen om Airbus denna eftermiddag hörde vi om de imponerande bedrifter som 2000-talets europeiska utvecklingstekniker har lyckats med.
EnglishThe occupying coalition troops and the United States sit out their days in their fixed and mobile fortresses, when on the streets they exhibit the same heavy-handed style currently displayed in Iraq.
De ockuperande koalitionstrupperna och Förenta staterna tillbringar sina dagar i sina fasta och mobila fästningar, när de på gatan uppvisar samma hårdhänta sätt som de nyligen visade prov på i Irak.