"exposition" translation into Swedish

EN

"exposition" in Swedish

SV

"exposition" in English

volume_up
exposition {comm. gen.}
EN
EN

exposition {noun}

volume_up
The Ferber report is a very courageous exposition of the present and future needs of Parliament.
Ferbers betänkande är en mycket djärv framställning av parlamentets nuvarande och framtida behov.
exposition (also: display, exhibition, show, expo)
exposition (also: briefing, pass, passage, review)
SV

exposition {common gender}

volume_up
exposition (also: utställning, expo)
volume_up
expo {noun} [abbr.] (exposition)

Synonyms (English) for "exposition":

exposition

Synonyms (Swedish) for "exposition":

exposition

Context sentences for "exposition" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should like to begin by thanking the Commissioner for an excellent exposition of the rapid reaction facility.
Jag vill tacka kommissionären för en utmärkt redogörelse för snabbinsatsenheten.
EnglishOtherwise, we believe that this report is an excellent exposition.
I övrigt anser vi att detta betänkande är utmärkt.
EnglishBiblical exposition in the Middle Ages.
Biblisk utläggningshistoria under medeltiden.
EnglishMr President, the report by Mr Ribeiro e Castro gives a clear and thorough exposition of the Commission document and its shortcomings.
Herr talman! Ribeiro e Castros betänkande ger en klar och tydlig redogörelse för kommissionens dokument och dess brister.
EnglishA theme of this type warrants a clear and rigorous elaboration of the moral options and a serious approach in the exposition of the facts and ideas.
Ett sådant här ämne förtjänar klara och stränga moraliska valmöjligheter samt stort allvar vid framställningen av fakta och idéer.
EnglishWith regard to the amendments tabled by the European Parliament, the Commission considers that these have helped improve the exposition of the regulation.
Detta är ett av de få europeiska instrument som faktiskt kommer att kunna spela en nyckelroll för att stödja hållbar konsumtion.
EnglishWith regard to the amendments tabled by the European Parliament, the Commission considers that these have helped improve the exposition of the regulation.
Vad gäller ändringsförslagen från Europaparlamentet anser kommissionen att de bidragit till att förbättra genomgången av förordningen.
EnglishNeither the Rex Committee nor the Committee on Fisheries have had a major exposition on this matter by Sir Leon Brittan whereas some other committees have had some discussion.
Varken Exte-kommittén eller fiskeriutskottet har fått någon detaljerad beskrivning av denna fråga från Sir Leon Brittan, medan vissa andra utskott fört vissa diskussioner.