"extravagance" translation into Swedish

EN

"extravagance" in Swedish

EN extravagance
volume_up
{noun}

extravagance (also: exaggeration, excess, indulgence, intemperance)
volume_up
överdrift {comm. gen.}
Following what we have just experienced – a Presidency full of political extravagances and boasting in the media – I believe this is a very significant step forward.
Efter vad vi just har upplevt – ett ordförandeskap fullt av politiska överdrifter och skryt i medierna – anser jag att detta är ett mycket betydelsefullt steg framåt.
extravagance
volume_up
extravagans {comm. gen.}
It will need to deal with the waste if we are to end this extravagance.
Det måste tas itu med slöseriet om vi skall få ett slut på denna extravagans.
Plenary sittings in Strasbourg are simply an extravagance, a luxury that costs millions of euro a year to organise.
Plenarsammanträdena i Strasbourg är helt enkelt en extravagans, en lyx som kostar miljontals euro varje år att arrangera.
It is not a compromise that British Conservatives are particularly pleased with and I was proud to vote against EU extravagance.
Det är inte en kompromiss som de brittiska konservativa är särskilt nöjda med och det var med stolthet som jag röstade mot EU:s extravagans.
extravagance (also: exuberance, overabundance)
He cares much more about living a life of personal luxury and extravagance.
Han bryr sig mycket mer om att leva ett liv i personlig lyx och överdåd.
extravagance
volume_up
slösande lyx {comm. gen.}

Synonyms (English) for "extravagance":

extravagance

Context sentences for "extravagance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are a reminder of our extravagance.
Tekniken påminner oss om våra extravaganser.
EnglishEverywhere one looks in the energy-rich world we inhabit in Europe, and the USA in particular, one can see examples of energy extravagance, even profligacy.
Varhelst man ser i den energirika värld som vi i Europa lever i, och i USA i synnerhet, kan man se exempel på energislöseri och till och med hejdlöst slöseri.
EnglishIt is also time we stopped regarding public services as a harmful extravagance and admitted they are immensely important in creating jobs and the infrastructure we vitally need.
Det är också dags att sluta betrakta den offentliga servicen som skadligt slöseri och medge dess stora betydelse både som arbetsgivare och som skapare av infrastruktur.