"farewell" translation into Swedish

EN

"farewell" in Swedish

EN farewell
volume_up
{noun}

farewell (also: leave)
We bid farewell to the Luxembourg Presidency with affection and gratitude.
Och vi tar ett känslosamt och tacksamt farväl av det luxemburgska ordförandeskapet.
But in contrast to reality... as a dignified farewell.
Men som kontrast till verkligheten... som ett värdigt farväl
With this message, I bid the European Parliament farewell.
Med detta budskap säger jag farväl till Europaparlamentet.
farewell (also: discharge, dismissal, firing, parting)
Actually, I said my farewell concerning Turkey to you already in December or November.
Jag tog faktiskt avsked från Turkiet redan i december eller november här i parlamentet.
That reinforces our view that we cannot simply bid the ECSC farewell and leave nothing in its place.
Detta styrker oss i vår uppfattning att vi inte bara helt enkelt skall ta avsked från EKSG på så vis att vi stryker den helt utan att ersätta den.
(NL) Madam President, we are actually bidding farewell to the Czech Presidency, which started brilliantly with the speech by President Klaus in this House, on rather a low note.
Vi tar nu faktiskt avsked av det tjeckiska ordförandeskapet, som inleddes lysande med president Václav Klaus tal i denna kammare i en ganska lågmäld ton.

Synonyms (English) for "farewell":

farewell

Context sentences for "farewell" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will finish by also saying a word of farewell to Mr Kovács. I was not here when you arrived.
Jag vill avsluta med att säga några avskedsord till kommissionsledamot Kovács.
EnglishMr President, if I may, Commissioner, I will echo your words of farewell to Mr Happart.
Herr ordförande, herr kommissionär! Jag vill ansluta mig till era avskedsord till kollegan Happart.
EnglishI would therefore like to thank you once again, and to say farewell, whatever office you may hold next time.
Därför tackar jag er än en gång och farewell, whatever office you might have next time.
English   Mr President, I rise to say a few words of farewell.
   – Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga några avskedsord.
EnglishI would therefore like to thank you once again, and to say farewell, whatever office you may hold next time.
Därför tackar jag er än en gång och farewell, whatever office you might have next time .
EnglishFirst of all, I apologise for appearing in front of the House for yet another farewell appearance.
. Först av allt ber jag om ursäkt för att jag infinner mig i kammaren för att göra ännu ett avskedsframträdande.
EnglishI was very touched by Lord Stockton's farewell speech.
Jag blev mycket rörd av Lord Stocktons avskedstal.
EnglishFirst of all, I apologise for appearing in front of the House for yet another farewell appearance.
   . Först av allt ber jag om ursäkt för att jag infinner mig i kammaren för att göra ännu ett avskedsframträdande.
EnglishFriday's summit is not Mr Putin's farewell visit: he will still be holding Russia's reins in the future.
Fredagens toppmöte är inte Vladimir Putins avskedsbesök. Han kommer fortfarande att hålla i Rysslands tyglar i framtiden.
EnglishFarewell forever to that...... pointy-eared night rat!
Adjöss med... den långörade nattråttan!
EnglishFirst there's the Farewell World Tour.
EnglishThis was a farewell card...
EnglishI am starting to know what Frank Sinatra must have felt like, as he staggered on making farewell appearances until he was into his seventies.
Jag börjar inse hur Frank Sinatra måste ha känt sig, när han vacklade runt och gjorde avskedsframträdanden ända tills han blev över sjuttio år.
EnglishFarewell Oh Daesu
EnglishI bid farewell to you all, and would particularly thank you, Mr President, for the great skills and common sense you have shown in chairing our debates.
Jag tackar er alla, och framför allt er, herr ordförande, för den kompetens och balans ni visat när ni har fullgjort ert uppdrag som ordförande.
EnglishMr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, I too would like to take this opportunity to bid you farewell and thank you most warmly for your cooperation over all these years.
Det är beklagligt att finansieringen görs utanför den normala EU-budgeten, varigenom Europaparlamentet inte blir så delaktigt som det borde vara.