"favor" translation into Swedish


Did you mean: favör
EN

"favor" in Swedish

EN favor
volume_up
{noun}

1. American English

favor (also: employment, office, place, post)
volume_up
tjänst {comm. gen.}
Yeah, could you do me a favor... and send up 12 pillows to 504?
Hallå, Ja, Kan du gör mig en tjänst... och sända upp tolv kuddar till rum 504?
Listen, I was wondering if you could do me a big favor.
Lyssna jag undrar om du skulle kunna göra mig en stor tjänst.
But if it be this one, grant me a favor.
Men om det blir den här, så gör mig en tjänst.
favor (also: bow, bow tie, knot, ribbon)
volume_up
rosett {comm. gen.}
favor (also: grace, indulgence, favour)
volume_up
ynnest {comm. gen.}

Synonyms (English) for "favor":

favor

Context sentences for "favor" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) Evolution does not necessarily favor the longest-lived.
(Skratt) Evolutionen gynnar inte nödvändigtvis den som lever längst.
EnglishAll in favor of Brad becoming the new leader of the coalition, say aye.
Alla som ärför att Brad blirvår nye föreningsledare säger ja.
EnglishIt doesn't necessarily favor the biggest or the strongest or the fastest, and not even the smartest.
Den gynnar inte nödvändigtvis den största eller den starkaste eller snabbaste, eller ens den smartaste.
EnglishAnd in his majestic charity... the emperor has deigned this day to favor the people of Rome... with an historical final match.
Och i sin majestätiska godhet... har kejsaren värdigats hedra alla romare... med en historisk finaltävling.
EnglishAnd so this is a test that's very much rigged in favor of the car seat, OK?
Så det här är ett test som ger bilstolen en stor fördel, okej? ~~~ Så den där pojken i testet klarade sig riktigt bra.
EnglishI'm in a pinch, and I need a big favor.
Jag är i knipa och jag behöver din hjälp.
EnglishHe seems to favor that one lately.
Han har favoriserat den på sista tiden.
EnglishDo us a favor and shut up.
EnglishEnglish, por favor.
Englishin favor of
EnglishOkay, I'm reading that at about 75 to 25 in favor at the start. ~~~ Which means we're going to take a vote at the end and see how that shifts, if at all.
Okej, jag tolkar det som ungefär 75 mot 25 för när vi börjar: Vilket innebär att vi tar en omröstning vid slutet och ser hur det har ändrat sig, om alls.
EnglishShe names the twins after the camp's commanders to gain their favor, and feeds them with black tea because her milk cannot sustain them.
Hon namnger tvillingarna efter befälhavarna i lägret för att vinna deras gillande, och matar dem med svart te eftersom hennes bröstmjölk inte klarar att hålla dem vid liv.