"feebly" translation into Swedish

EN

"feebly" in Swedish

EN feebly
volume_up
{adverb}

feebly (also: poorly, thinly, poverly)
volume_up
klent {adv.}
volume_up
svagt {adv.}
As for the EU institutions, an analysis of their actions reveals that the European Food Safety Authority and the Commission reacted feebly and clumsily.
En analys av EU-institutionernas åtgärder avslöjar att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kommissionen agerade på ett svagt och klumpigt sätt.

Context sentences for "feebly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the very best it feebly condemns the constant increase in international crime.
I bästa fall riktas halvhjärtad kritik mot en ständigt ökande internationell brottslighet. Dess lösningar?
EnglishWhy, Baroness Ashton, has Europe reacted so feebly?
Catherine Ashton, varför har Europa reagerat så kraftlöst?
EnglishMr Sterckx rather feebly states in his present report that information on these situations must be made available to passengers.
I det här betänkandet av Sterckx sägs det litet tamt att uppgifter om sådana situationer måste ställas till förfogande för passagerarna.
English. - (FR) Mr Becsey's report proposes closer harmonisation of taxes on tobacco at a higher level and feebly takes cover behind objectives of public health in order to justify it.
skriftlig. - (FR) I Becseybetänkandet föreslås en mer långtgående harmonisering av högre tobaksskatter, vilket motiveras genom halvhjärtade hänvisningar till målet med folkhälsan.