"festering" translation into Swedish

EN

"festering" in Swedish

EN festering
volume_up
{gerund}

festering

Synonyms (English) for "festering":

festering

Context sentences for "festering" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI still have this splinter that's been festering for three months from an old piece of wood.
Jag har fortfarande en flisa som har suttit där i tre månader.
EnglishI am deeply concerned about the festering waste crisis in Ireland.
Jag är mycket oroad över den gnagande avfallskrisen i Irland.
EnglishThis situation, as in neighbouring former Zaire, is like a festering wound in which it is not clear who is infecting whom.
Situationen i Angola, liksom i grannlandet, före detta Zaire, är en varböld där man inte vet vem som smittar vem.
EnglishMr Barnier has outlined a similar one, but it is still festering somewhere in the labyrinthine depths of bureaucracy.
Michel Barnier har skissat på en liknande ram men den ligger fortfarande och gror någonstans i de byråkratiska irrgångarna.
EnglishBlackmailing threats of resignation indicate a weakness which is a running sore already and will develop into a festering boil.
Utpressningshot om att avgå antyder en svaghet som redan är ett öppet sår och som kommer att utvecklas till en varig böld.