"festival" translation into Swedish

EN

"festival" in Swedish

SV

"festival" in English

volume_up
festival {comm. gen.}

EN festival
volume_up
{noun}

1. general

festival
volume_up
festival {comm. gen.}
We will make them a festival in which all people around the world will take part for peace and unity.
Vi skall göra dem till en festival i vilken alla människor i hela världen kommer att delta för fred och enighet.
Nor is the European Capital of Culture event expected to turn into yet another international festival, however significant.
Evenemanget förväntas inte heller omvandlas till ytterligare en internationell festival, även om denna skulle bli betydelsefull.
Consequently, Mrs Pack has turned her report into a political festival, a short-lived festival perhaps, but one that will live long in Parliament’s memory.
Doris Pack har också gjort sitt betänkande till en politisk festival som måhända är kortlivad, men som kommer att bli ihågkommen länge här i parlamentet.

2. religion

festival
volume_up
högtid {comm. gen.}
The very positive record of the Presidency has been overshadowed by the festival of national egos celebrated at the end of the week by one Head of State and certain Heads of Government.
Ordförandeskapets mycket positiva protokoll har överskuggats av den nationella egoismens högtid som en statschef och vissa regeringschefer firade i slutet av veckan.

Synonyms (English) for "festival":

festival
English

Synonyms (Swedish) for "festival":

festival
Swedish

Context sentences for "festival" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEvery year, there is a winter festival, a kids' festival and a film festival.
Varje år hålls en vinterfestival, en barnfestival och en filmfestival.
EnglishMy question is why did you organise your first film festival in Amsterdam?
Min fråga är varför arrangerade ni er första filmfestival i Amsterdam?
EnglishThe Winter festival Yukigassen - World snowball fights, and LTU Spring Session are some of them.
Vinterfestivalen Yukigassen - VM i snöbollskrig och LTU Spring Session är några.
EnglishThe winter festival took place even under the most adverse of circumstances.
Vinterfestivalen hölls även under de allra svåraste förhållanden.
EnglishSubject: Slaughter of sheep in France for the Eid-El-Kabir festival
Angående: Fårslakt i Frankrike med anledning av Eid El Kabir-festivalen
EnglishHowever, the festival was, once again, overshadowed by the behaviour of some alleged supporters.
Men det blev en fest som dock överskuggades av vissa så kallade supportrars uppträdande.
EnglishWe got invited to a Burt Reynolds and Dolly Parton film festival.
Vi är inbjudna till en filmfestival med Burt Reynolds och Dolly Parton.
English"King, Murray" won Cannes Film Festival 1970 -- the only print I had.
"King, Murray", den vann på filmfestivalen i Cannes 1970, det där var den enda utgåvan jag hade.
EnglishThis is a fundamental way of guaranteeing the effect of an investment going beyond the festival year.
Detta är ett viktigt sätt att garantera effekter av en investering efter festivalåret.
English   Mr President, last week I participated in the 'Berlinale', the 54th Berlin Film Festival.
   Herr talman! Förra veckan deltog jag i Berlinalen, den 54:e upplagan av Berlins filmfestival.
EnglishToday is International Women's Day, and not the Festival of Women, as its detractors call it.
I dag är det Internationella kvinnodagen och inte kvinnodagen som de säger som inte tycker om den.
EnglishWhat in Skellefteå started with the establishing of Dreamhack is now a wider festival for all ages.
Det som i Skellefteå började med Dreamhacks etablering är numera en bredare folkfest för alla åldrar.
English(Laughter) So, as for the outsiders looking in, watch the CNN report on the second Amman Comedy Festival.
(skratt) Så för dem utanför som tittar in- -se CNN:s rapport om den andra Anman komedifestivalen.
EnglishThis debate is taking place a short time before the festival for women.
Denna debatt äger rum strax före kvinnodagen.
EnglishThe third edition of the festival Nordsken has now ended.
Den tredje upplagan av spelfestivalen Nordsken är nu över.
EnglishI have called for an indigenous festival of sport in Europe.
Jag har efterlyst en inhemsk idrottsfestival i Europa.
EnglishLTU were in place when Expolaris in Skellefteå opened the doors to Nordsken, the game festival in Skellefteå 2-4 March.
LTU fanns självklart på plats på Nordsken, Norrlands spelfestival i Skellefteå mars 2012.
EnglishI am referring, for example, to the art biennale, the book fair, the ballet festival or the trade fair in Havana.
Jag tänker exempelvis på konstbiennalen, bokmässan, balettfestivalen eller handelsmässan i Havanna.
EnglishI am referring, for example, to the art biennale, the book fair, the ballet festival or the trade fair in Havana.
Flera gånger försökte den kubanska regimen hindra honom från att komma, men det lyckades till slut.
EnglishThere is still a very long way to go before the whole of Europe, away from the song festival, votes for Turkey.
Det är en mycket lång väg att vandra innan hela Europa röstar på Turkiet även utanför melodifestivalen.