"festive" translation into Swedish

EN

"festive" in Swedish

SV

EN festive
volume_up
{adjective}

festive (also: convivial, hilarious)
Hon var så festlig.

Synonyms (English) for "festive":

festive

Context sentences for "festive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.
Femtio år senare, vid detta festliga jubileum, känner vi precis likadant.
EnglishWe want to wish them a happy festive season and ask them to be just as helpful next year too.
Vi vill önska dem god jul och be dem att vara lika hjälpsamma även nästa år.
EnglishDespite the festive atmosphere of recent days, those thoughts are concerned more with problems than ovations.
Trots de senaste dagarnas festliga stämning rör mina tankar snarare problem än ovationer.
EnglishIt is true that, during this festive season, we cannot forget about all those people who are suffering in Zimbabwe.
Det är sant att vi såhär i juletider inte får glömma alla de människor som lider i Zimbabwe.
EnglishIn this festive season, my best wishes to Commissioner António Vitorino for the continuation of his excellent work.
Så här vid juletid önskar vi att kommissionär António Vitorino fortsätter sitt utmärkta arbete.
EnglishThe same applies to 13 Protestant festive days as well.
Detsamma gäller även 13 protestantiska helgdagar.
English   Mr President, I wish to inform my colleagues of an unhappy event that happened to me over the festive season.
   Herr talman! Jag vill informera mina kolleger om en tråkig incident jag var med om under julledigheten.
EnglishMay I say at this festive time that I hope he mixes his martinis as enthusiastically as he mixes his metaphors.
Nu när det närmar sig högtider hoppas jag att han blandar sina martinis lika entusiastiskt som sina metaforer.
EnglishI have not yet finished with the festive proceedings.
Jag är ännu inte klar med julhälsningarna.
EnglishThen everything was suddenly very festive - I must admit that I only saw it on television myself - and it was time to hand out the gifts.
Sedan blev det väldigt högtidligt - jag såg det bara på tv - och julklappsutdelningen började.
EnglishI would like to thank the President for his generosity and to give you all my best wishes for this festive season and for the coming year.
Jag vill tacka talmannen för hans generositet och önska er alla en trevlig jul- och nyårshelg och ett gott nytt år.
EnglishDespite the festive atmosphere of recent days, those thoughts are concerned more with problems than ovations.
Erfarenheterna från förbindelserna med Turkiet under de senaste 40 åren skulle vara en dålig modell att använda för utvecklingen av förbindelserna med Ukraina i dag.
EnglishAt the same time, taking the message of the festive season of peace and goodwill, we must, as my colleague Mr Mitchell put it so well, become sponsors of peace.
Samtidigt måste vi anamma julens budskap av fred och välvilja och bli, som min kollega Gay Mitchell så väl uttryckte det, fredens gynnare.
EnglishMadam President, at this time when the city of Strasbourg invites us to celebrate Christmas in the festive spirit, I should like to take this opportunity to give out some presents.
När staden Strasbourg uppmuntrar oss att komma i julstämning inför helgen, ska jag passa på att dela ut lite julklappar.
English(SL) It is with joy and pride that I am sharing with you festive feelings accompanied, of course, by a strong feeling of responsibility and great opportunities.
(SL) Det är med glädje och stolthet jag delar era högtidliga känslor som naturligtvis är blandade med en stark ansvarskänsla och stora möjligheter.
EnglishIt is also amazing that we have legal alcohol limits for drivers, and yet we bombard our citizens - especially in the festive season - with alcohol advertisements.
Det är också otroligt att vi enligt lag har alkoholgränser för förare, och ändå bombarderar vi våra medborgare - särskilt under festsäsongen - med alkoholreklam.
EnglishI find it disappointing that on the occasion of a festive event like the Olympic Games restrictions are being placed on the Chinese-language satellite broadcaster which transmits from the West.
Jag blir besviken över att man vid ett festligt evenemang som olympiska spelen inför restriktioner för de kinesiskspråkiga satellitsändningarna från väst.
EnglishI would ask those in this House who are still not convinced to watch the videos that are being made of these 'festive occasions' , as they are sometimes referred to in those countries.
Jag tycker att de i den här kammaren som har svårt för det här att titta på de videor som gjorts av de här "festligheterna", som man ibland kallar det i de länderna.
EnglishI would ask those in this House who are still not convinced to watch the videos that are being made of these 'festive occasions ', as they are sometimes referred to in those countries.
Jag tycker att de i den här kammaren som har svårt för det här att titta på de videor som gjorts av de här " festligheterna ", som man ibland kallar det i de länderna.
EnglishOn behalf of the 106 new representatives, however, I would like to take this festive moment to thank the long-standing members for their friendship, helpfulness, tolerance and solidarity.
Men på de 106 nya företrädarnas vägnar vill jag ta detta högtidliga tillfälle i akt för att tacka de gamla ledamöterna för deras vänskap, hjälpsamhet, tolerans och solidaritet.