"festivities" translation into Swedish

EN

"festivities" in Swedish

EN

festivities {plural}

volume_up
I do not want to be part of today’s festivities.
Jag vill inte delta i dagens festligheter.
I wanted to ask you whether there are plans only for general festivities or also for genuine cultural events.
Jag ville fråga er, om det bara är festligheter som man har planerat eller även riktiga kulturella tillställningar?

Context sentences for "festivities" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English Are such festivities also financed in other EU institutions from public taxation money?
 Förekommer det också vid andra EU-institutioner liknande firanden som bekostas med offentliga skattemedel?
EnglishAn additional factor is that, fairly predictably, the price is once again falling after the Christmas festivities.
Till detta kommer att priset nu sjunker på nytt efter jul- och nyårshelgerna, vilket knappast är förvånande.
EnglishUltimately, I believe that, with the Christmas festivities only a few days away, the adoption of this regulation represents a nice gift for European citizens and Europe itself.
Jag tycker slutligen - så här ett par dagar före julen - att antagandet av denna förordning är en fin julklapp till EU-medborgarna och till EU självt.
EnglishThe recent EU decision to invite dissidents to national day festivities, as the Commission did on 9 May 2003, recognises the role of the internal opposition.
Det beslut som EU nyligen fattade om att liksom den 9 maj 2003 bjuda in dissidenter till firandet av Europadagen är ett erkännande av den interna oppositionens betydelse.
EnglishWe need the involvement of everyone in next spring’s 50-year anniversary festivities and declaration, and I have welcomed those ideas that have been put forward here in this part-session.
Det krävs att alla är involverade under femtioårsjubileet och förklaringen nästa vår, och jag välkomnar de förslag som har lagts fram här under sammanträdet.
EnglishWe need the involvement of everyone in next spring’ s 50-year anniversary festivities and declaration, and I have welcomed those ideas that have been put forward here in this part-session.
Det krävs att alla är involverade under femtioårsjubileet och förklaringen nästa vår, och jag välkomnar de förslag som har lagts fram här under sammanträdet.
EnglishIt seems cruel that such a decision should be taken ten days before Christmas, given that this train was used greatly by migrants going home precisely for the Christmas festivities.
Slutligen tycker jag det verkar grymt att fatta ett sådant beslut tio dagar före julhelgen med tanke på att detta tåg användes flitigt av invandrarna för att resa hem och fira jul.