EN fetch
volume_up
{noun}

1. general

fetch (also: distance, extent, haul, reach)
volume_up
sträcka {comm. gen.}
fetch
volume_up
knep {n} [coll.]
fetch
fetch (also: ghost, wraith)
volume_up
gengångare {comm. gen.}
fetch (also: ghost, phantom, wraith)
volume_up
vålnad {comm. gen.}

2. sports

fetch (also: dodge)
volume_up
fint {comm. gen.}

Synonyms (English) for "fetch":

fetch

Context sentences for "fetch" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.
Vi hämtar (eller ”genomsöker”) miljarder sidor på webben med hjälp av en enorm samling datorer.
EnglishMadam President, works on paper enjoy recognition in the art world, where they fetch high prices.
Fru talman! Arbete på papper är ett erkänt arbete inom konsten och inbringar fantastiska pris.
EnglishThe certificates are tradable and fetch a market price.
Utsläppsrätterna får överlåtas och har ett marknadspris.
EnglishGoogle Toolbar can save -- or pre-fetch-- the host names for the pages you frequently visit to help make webpages load faster.
Google Verktygsfält kan spara eller förhämta värdnamn för sidor du besöker ofta så att det går snabbare att läsa in webbsidor.
EnglishHe'll fetch and do as he's told.
EnglishWe drive in and fetch this.
EnglishTen years ago, customs duties on the 2.5 million tonnes of US bananas fetched around EUR 850 per tonne; today, they fetch EUR 176.
För tio år sedan inbringade tullarna på de 2,5 miljoner tonnen amerikanska bananer omkring 850 euro per ton; i dag är siffran 176 euro.
EnglishGooglebot uses analgorithmic process: computer programs determine which sites to crawl,how often, and how many pages to fetch from each site.
Det innebär bl.a. att datorprogram bestämmer vilka sidor som ska genomsökas, hur ofta de genomsöks och hur många sidor från varje webbplats som hämtas.
EnglishIn Europe as we know it today many of the artists who produce original works of art do not receive a percentage of the price which such works fetch once the artist has sold it.
I dagens Europa får många av de konstnärer, som framställer originalkonstverk, inte en procentandel av det pris ett konstverk omsätts till, efter det att konstnären sålt det.