"fever" translation into Swedish

EN

"fever" in Swedish

SV

EN fever
volume_up
{noun}

fever (also: fire, temperature)
volume_up
feber {comm. gen.}
There is as yet no vaccine for treating Q fever in human beings.
Det finns ännu inget vaccin för att skydda människor mot Q‑feber.
Many, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.
Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.
 To what extent, in the Commission's view, can vaccination be used to combat Q fever?
 I vilken utsträckning kan vaccinering, enligt kommissionen, sättas in för att bekämpa Q‑feber?

Synonyms (English) for "fever":

fever

Context sentences for "fever" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a high risk of illnesses such as typhoid, cholera, malaria and dengue fever.
Det finns hög risk för sjukdomar såsom tyfus, kolera, malaria och denguefeber.
EnglishBrazil refused to admit anyone who was not vaccinated against yellow fever.
Brasilien vägrade att släppa in alla som inte var vaccinerade mot gula febern.
EnglishI know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
Jag vet att vi så här pass nära valtider drabbas av valfeber och går upp i varv.
EnglishI wonder how the European Union will deal with the Chinese fever giant.
Jag undrar hur Europeiska unionen tänker ta itu med den kinesiska feberjätten.
EnglishWe now have swine fever as well and we do not know the ultimate cost of that.
Nu har vi svinpest också och vi vet inte hur mycket den kommer att kosta oss i slutändan.
English(DE) Classical swine fever is one of the scourges of the animal world in Europe.
- (DE) Den klassiska svinpesten är ett av gisslen i Europas djurvärld.
EnglishThat is the only way to guarantee the destruction of foot and mouth and swine-fever pathogens.
Företag som kontrolleras av myndigheterna är säkert den bästa garantin för detta.
EnglishWhen we had swine fever, we gave EUR 800 million to German and Dutch farmers.
När vi drabbades av svinpest gav vi 800 miljoner euro till tyska och nederländska jordbrukare.
EnglishThe approach to swine fever makes trade sacred and animals fair game.
Det här sättet att ta sig an svinpesten förklarar handeln helig och djuret fågelfritt.
EnglishClassical swine fever is one of the scourges of the animal world in Europe.
Den klassiska svinpesten är ett av gisslen i Europas djurvärld.
EnglishWith regard to the procedure for negotiation, Mr Swoboda spoke of an accession fever.
När det gäller förfarandet och metoden för förhandlingarna, talade Swoboda om en anslutningsfeber.
EnglishThey cover the following subjects: milk powder, butterfat, cereals and swine fever.
De omfattar mjölkpulver, smörfett, spannmål och svinpest.
EnglishI wonder what happened to the meat after the swine fever slaughter.
Jag undrar vad som har hänt med köttet efter dessa svinpestslakter.
EnglishSwine fever, yes, but as a cause of foot and mouth disease it is new to me.
Svinpest ja, men mul- och klövsjuka är för mig något nytt.
EnglishI am pleased that we have played that role in this discussion amongst enlargement fever.
Jag är glad över att vi kunnat spela en sådan roll i denna diskussion mitt uppe i utvidgningsfebern.
EnglishThere is so much more to it than meat; there is so much more to it than dioxins or sludge or swine fever.
Det gäller mycket mer än kött, dioxin, slam från reningsverk eller svinpest.
EnglishMrs Redondo has presented a good, balanced report on the problem of classical swine fever.
Redondo har lagt fram ett balanserat, bra betänkande om problematiken med den klassiska svinpesten.
EnglishThere are emergencies such as BSE and classical swine fever and hygiene deficiencies in meat plants.
Det förekommer nödsituationer som BSE och svinpest och bristfällig hygien i köttindustrier.
EnglishWe had the BSE crisis in Europe and several European countries suffered from swine fever outbreaks.
Vi har i Europa haft BSE-krisen. Vi har i flera europeiska länder haft svinpest som brutit ut.
EnglishThat is the only way to guarantee the destruction of foot and mouth and swine-fever pathogens.
Bara på så vis kan man garantera att sjukdomsalstrare som ger mul- och klövsjuka och svinpest dödas.

Other dictionary words