"fiber" translation into Swedish

EN

"fiber" in Swedish

SV
SV

"fiber" in English

volume_up
fiber {comm. gen.}
EN

EN fiber
volume_up
{noun}

fiber (also: filament, strand, thread)
In fact, this flagelliform fiber can actually stretch over twice its original length.
Denna flagellumformade fiber kan i själva verket sträckas ut till två gånger sin utgångslängd.
They produce six different types of silk, which is spun together into a fiber, tougher than any fiber humans have ever made.
De producerar sex olika sorters silke som spunna ihop till ett fiber är starkare än vilket annat fiber som människan hittills har lyckats producera.

Synonyms (English) for "fiber":

fiber

Context sentences for "fiber" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow I think that moral fiber's about...... finding that one thing you really care about.
Nu tänker jag på att moral handlar om... att hitta det du varkligen bryr dig om.
EnglishWood fiber serves as reinforcement and gives a stronger and stiffer material.
Träfiber fungerar som armering och ger ett starkare och styvare material.
EnglishA new type of carbon fiber reinforcement of the bridge was tested simultaneously.
En ny typ av kolfiberförstärkning av bron provades samtidigt.
EnglishIt's for the student who best demonstrates moral fiber.
Det är till studenten som har demonstrerat mest moraliskt stöd.
EnglishMan, you're gonna need some heavy fiber to move that out.
Du behöver mycket fibrer för att få ut det där.
EnglishI had woven carbon fiber sprinting legs modeled after the hind leg of a cheetah, which you may have seen on stage yesterday.
Jag hade sprintben gjorda av vävd kolfiber, modellerade efter gepardens bakben, som ni kan ha sett här igår.
EnglishThat's what moral fiber's all about.
Det är vad moraliskt stöd handlar om.
EnglishNow I'm going to mark on the toughness values for nylon fiber, bombyx -- or domesticated silkworm silk -- wool, Kevlar, and carbon fibers.
Nu lägger jag på seghetsvärdena för nylonfiber, bombyx – eller silke från odlade silkesmaskar – ylle, Kevlar och kolfiber.
EnglishIt's for...... moral fiber.
EnglishSo, what is moral fiber?
EnglishSo this makes quantifying silk properties by methods such as tensile testing, which is basically, you know, tugging on one end of the fiber, very amenable.
Detta gör det enkelt att kvantifiera silkets egenskaper med metoder som testar draghållfastheten vilket ungefär går ut på att dra i ena änden på fibern.
EnglishThe nearest we've come is with aramid fiber. ~~~ And to make that, it involves extremes of temperature, extremes of pressure and loads of pollution.
Det närmaste vi har kommit är det som kallas aramidfiber, och för att tillverka det så krävs det höga temperaturer, extrema nivåer av tryck och mängder av olika föroreningar.
EnglishEach of these silk fibers exits from the spigot, and if you were to trace the fiber back into the spider, what you would find is that each spigot connects to its own individual silk gland.
Varje silkesfiber kommer ur en sådan tapp och om man skulle följa fibertråden in i spindeln, så ser man att varje tapp har sin egen individuella silkeskörtel.
EnglishSo this is a work that we were very intrigued with, working with the aesthetic of fur embedded with thousands of tiny different sizes of fiber optics, which twinkle like the night sky.
Det här är ett projekt som vi var väldigt fascinerade av där vi arbetade med pälsestetik som genomkorsades av tusentals olika stora optiska fibrer, som gnistrade som stjärnor på natthimlen.