EN fighting
volume_up
{adjective}

1. military

fighting
There are reported rapes by almost all fighting parties, including the Congolese army.
Det rapporteras om våldtäkter som utförs av nästan alla stridande parter, inklusive den kongolesiska armén.
Does Parliament think we can send a huge armed force to the Middle East to stop the fighting parties?
Anser parlamentet att vi kan skicka en jättelik beväpnad styrka till Mellanöstern för att stoppa de stridande parterna?
Further break-up of Afghanistan may lead to 'Somalisation' of the country and its division amongst the fighting tribes.
Att ytterligare dela upp Afghanistan kan leda till en ”somalisering” av landet och en uppdelning av landet mellan stridande folkstammar.
fighting

Context sentences for "fighting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe all support, and appreciate the need for, determination in fighting terrorism.
Vi alla stöder och anser att det behövs beslutsamhet i kampen mot terrorismen.
EnglishWe will be astonished at how quickly the ground fighting will come to an end.
Man kommer att förvånas över hur snabbt frågan då kan överstökas på markplanet.
EnglishThe second issue concerns the two problems we are facing in fighting homophobia.
Den andra frågan gäller de två problem som vi ställs inför när vi bekämpar homofobin.
EnglishWe are fighting for human rights in our Parliament on behalf of 500 million citizens.
I vårt parlament kämpar vi för mänskliga rättigheter för 500 miljoner medborgare.
EnglishThis fighting has led to a major deterioration in the humanitarian situation.
Striderna har lett till en kraftig försämring av den humanitära situationen.
EnglishWe side with the workers who are fighting for the development of public transport.
Vi förenar oss med arbetarna som kämpar för att utveckla kollektivtrafiken.
EnglishWe do not want to invest our own role as Commissioners in fighting a losing battle.
Vi vill inte satsa vår egen roll som kommissionärer på ett hopplöst företag.
EnglishI even shipped cargo to Afghanistan when they were fighting my fellow Soviets.
Jag försåg till och med Afghanistan när de krigade med mitt hemland Sovjet.
EnglishWe may be fighting terrorism, but we cannot do so with arms that are not democratic.
Även om vi bekämpar terrorismen kan vi inte göra det med odemokratiska vapen.
EnglishWe must be clear in our minds that we are fighting to defend human dignity.
Vi måste ha klart för oss att vi kämpar för att försvara den mänskliga värdigheten.
EnglishWomen are fighting and deserve all the support and all the protection of their country.
Kvinnorna kämpar och de förtjänar allt stöd och allt skydd som landet kan ge dem.
EnglishThe Sakharov prize was an award for fighting terrible systems of bondage.
Sacharovpriset var en utmärkelse för kampen mot fruktansvärda förtryckarsystem.
EnglishWhen we talk about fighting crime, we are also talking about judicial cooperation.
När vi talar om brottsbekämpning handlar det också om rättsligt samarbete.
EnglishWhen it talks about fighting by bulls, it is clearly talking about bullfights.
Där det talas om ” tjurkamper ” syftar det naturligtvis på tjurfäktningar.
EnglishWhilst EU funding in this area is to be welcomed, it is not fighting poverty.
Även om EU-finansiering inom området ska välkomnas är detta inte fattigdomsbekämpning.
EnglishThe fighting between adherents of these two religions has been going on since 2001.
Striderna mellan anhängarna av dessa två religioner har pågått sedan 2001.
EnglishNeedless to say, preventing and fighting terrorism is also an item on the agenda.
Förebyggande och bekämpning av terrorism är naturligtvis också en punkt på dagordningen.
EnglishWe are fighting a war of religion, and it is about time we faced up to that distinction.
Vi kämpar i ett religionskrig, och det är på tiden att vi inser denna skillnad.
EnglishIn this time of economic crisis many transport firms are fighting to stay in the market.
I dessa kristider kämpar många transportföretag för att klara sig på marknaden.
EnglishYet fighting is still going on in several provinces, especially in rural Bujumbura.
Strider pågår dock fortfarande i flera provinser, särskilt på landsbygden i Bujumbura.