"to finish off" translation into Swedish

EN

"to finish off" in Swedish

EN to finish off
volume_up
{verb}

Context sentences for "to finish off" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishTo finish off, Mr President, I really valued the observation made by Mr Harbour.
Avslutningsvis, herr talman, Harbours kommentar som jag uppskattade mycket.
EnglishThe birds fall to the ground where the hunters pick them up and finish them off.
Fåglarna faller till marken där jägaren samlar in dem och avlivar dem.
EnglishI should like to finish off with the never-ending story about the voluntary pension fund.
Jag skulle vilja avsluta med den oändliga historien om den frivilliga pensionsfonden.
EnglishI should like to finish off by mentioning the discharge for the other institutions.
Jag vill avsluta med några ord om beviljandet av ansvarsfrihet för de övriga institutionerna.
EnglishI should like to finish off my contribution with a question to Commissioner Diamantopoulou.
Jag vill avsluta mitt inlägg med en fråga till kommissionär Diamantopoulou.
EnglishI should like to finish off with an observation with regard to socio-economic policy.
Slutligen också en kommentar angående den socialekonomiska politiken.
EnglishI would like to finish off by making an important point for small and medium-sized businesses.
Jag vill avsluta med en viktig punkt för det lilla och medelstora företaget.
EnglishI should like to finish off with a minor, slightly technical point.
Jag skulle vilja avsluta med en mindre punkt som är av något teknisk art.
EnglishI should like to finish off with a comment on the role of Parliament's delegation.
Till sist också något om Europaparlamentets delegations roll.
EnglishHowever, it is up to the authorities and politicians in those countries to finish off the job.
Men det är myndigheterna och politikerna i dessa länder som måste göra det sista jobbet.
EnglishI would like to finish off with a comment on the police forces.
Och sedan är det upp till polisen och polismyndigheterna att fatta beslut.
EnglishI should like to finish off with a remark about the report by Mr Grosch.
Slutligen, herr talman, vill jag göra en enda kommentar angående betänkandet av kollega Grosch.
EnglishI should like to finish off with a word of thanks to rapporteur Hatzidakis and, obviously, Mr Grosch.
Slutligen vill jag tacka föredragande Hatzidakis och Grosch. Herr Hatzidakis!
EnglishI should like to finish off with a word on the future regional trade agreements.
Till sist något om de kommande regionala handelsavtalen.
EnglishI should like to finish off with the appeal by Oswaldo José Payá Sardiñas.
Jag vill avsluta med vädjan från Oswaldo José Payá Sardiñas.
EnglishTo finish off, I would like to say that the Finnish Presidency was cool, calm and collected.
Avslutningsvis vill jag säga att det finska ordförandeskapet var avslappnat, lugnt och samlat.
EnglishMr President, I should like to finish off with a comment on the Färm report.
Herr talman! Slutligen ett sista ord om Färm-betänkandet.
EnglishI should like to finish off with a remark about the content of the covenant itself.
Till slut en anmärkning om innehållet i själva avtalet.
EnglishA mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
Ett massinflöde av turkar och exploderande parallella samhällen skulle en gång för alla ta kål på EU.