EN flare
volume_up
{noun}

1. general

flare (also: blaze, fire, flame)
volume_up
låga {comm. gen.}
flare (also: blaze, flash, garb, gloss)
flare
flare
flare
volume_up
lysgranat {comm. gen.}
flare
volume_up
lysraket {comm. gen.}

2. astronomy

flare (also: solar flare)
volume_up
soleruption {comm. gen.}

Context sentences for "flare" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut, from time to time, they have flared up and there has been a flare-up very recently.
Men ibland blossar de upp igen och ett sådant plötsligt uppblossande ägde rum nyligen.
EnglishIncidents flare up along the blue line blue from time to time but have been relatively minor so far.
Incidenter som hittills varit relativt små äger rum då och då utmed den blå linjen.
EnglishIn the Middle East the frustrations will flare up higher than ever.
I Mellanöstern kommer frustrationen att växa sig större än någonsin.
EnglishWhenever we talk about the consumer, emotions flare up.
Ingen förlägenhet angående närvaron av turkiska trupper på EU: s territorium.
EnglishThe public is aware of these issues and the debates about safety flare up at regular intervals.
Allmänheten har blivit känslig för detta, och med jämna mellanrum flammar säkerhetsdebatten upp igen.
EnglishWe must avoid conflicts, conflicts that become militarised or that flare up again.
Vi måste undvika att det uppstår konflikter, att konflikter militariseras eller att konflikter blossar upp på nytt.
EnglishMoreover, we are increasingly being confronted by refugee crises on a massive scale which flare up quickly.
Allt oftare ställs vi dessutom inför flyktingkriser som blossar upp snabbt och i stor skala.
EnglishWhenever we talk about the consumer, emotions flare up.
När vi än talar om konsumenten flammar känslorna upp.
EnglishYour nostrils always flare when you lie.
Dina näsborrar flammar alltid upp när du ljuger.
EnglishIf the parliamentary elections in December do not proceed in a fair manner then the unrest will undoubtedly flare up again.
Om inte parlamentsvalet i december sker utan oegentligheter, kommer oroligheterna utan tvivel att tillta igen.
EnglishHey, I think I saw its flare.
EnglishTrip flare - Rodriguez's hole!
EnglishThis may actually threaten war in that region, and the greatest military conflict in Europe since the Balkans flare-up of the early 1990s.
Detta kan faktiskt leda till krig i regionen och den största militärkonflikten i Europa sedan våldsamheterna på Balkan under det tidiga 1990-talet.
EnglishThis flare gun.
EnglishIt often happens that conflicts flare up again in the wake of a military peacekeeping mission because the causes of the violence have not been addressed.
Det händer ofta att konflikter blossar upp igen efter ett militärt fredsbevarande uppdrag, eftersom orsakerna till våldet inte har lösts.
EnglishShe said that she was allowed to see her husband only once a month and that he suffered from worsened vision, heart weakness and flare-up of osteochondrosis.
Hon berättade att hon bara får träffa sin make en gång i månaden och att han har drabbats av försämrad syn, hjärtproblem och uppblossade osteokondros.
English. - (RO) The fact that the lack of transparency concerning hedge funds and private equity funds has led to a flare-up of the current economic crisis is not up for debate.
skriftlig. - (RO) Det råder ingen tvekan om att bristen på transparens gällande hedgefonder och private equity har förorsakat den rådande ekonomiska krisen.
EnglishWhoever is acquainted with the situation across the entire region, knows that this is a burning issue, and we can thus expect conflicts to flare up once again.
De som är förtrogna med situationen i hela området vet att situationen där är överhettad, och att vi således kan vänta oss att konflikterna i området än en gång kommer att trappas upp.
EnglishCommentator Two: And what he's going to do as he approaches the ground is pull down on those toggles to flare, slow himself down just a little bit, and then come in for a nice landing.
Andra kommentatorn: Och det han kommer göra när han närmar sig marken är att dra ned styrhandtagen för att bromsa, sakta ner lite grann bara, och sen komma in för en bra landning.