"fleet" translation into Swedish

EN

"fleet" in Swedish

EN fleet
volume_up
{noun}

fleet (also: navy)
volume_up
flotta {comm. gen.}
Will it be fleet by fleet or by quota allocation?
Kommer det att fördelas flotta för flotta eller genom kvotering?
More sacrifices have been made by that fleet than any other fleet in the European Union.
Den flottan har gjort större uppoffringar än någon annan flotta inom Europeiska unionen.
A fleet of warships was built with the combined resorts of the Earth.
Mänsklighetens alla resårer lades på att bygga P-unionens flotta.
fleet (also: park)
volume_up
park {comm. gen.}
fleet
fleet (also: creek)
volume_up
å {comm. gen.}
The future of the European fisheries fleet is closely tied to these agreements.
Den europeiska fiskeflottans framtid är starkt beroende av dessa avtal.
Reducing the fleet is perfectly compatible with maintaining public aid.
En minskning av flottan är perfekt förenlig med ett behållande av det offentliga stödet.
The fleet is decimated and the enemy is setting up to attack the station.
Vår flotta är krossad och fienden förbereder ett anfall mot stationen.

Synonyms (English) for "fleet":

fleet

Context sentences for "fleet" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe overcapacity of the EU fleet was estimated a few years ago at around 40%.
Överkapaciteten för EU-flottan beräknades för några år sedan till ca 40 procent.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Trots alla dessa möjligheter återstår problemet att byta ut fordonsparken.
EnglishThe EU has been trying for years to reduce the fleet capacity of European fishermen.
EU har i flera år försökt minska flottkapaciteten för de europeiska fiskarna.
EnglishNow, we recognise too that the European Union does not have the Sixth Fleet.
Nu ser vi också att EU inte har inte särskilt stora påtryckningsmöjligheter.
EnglishLast week, Commissioner Fischler stated that the fleet was 40 % too big.
Kommissionär Fischler nämnde i förra veckan att flottan var 40 procent för stor.
EnglishFurthermore, many of the landings of the Community fleet take place in Senegalese ports.
Dessutom sker en stor del av gemenskapsflottans lossning i senegalesiska hamnar.
EnglishFishing bosses no longer want to invest in their boats so the fleet is ageing.
Fartygschefer vill inte längre investera i sina fartyg så flottan åldras.
EnglishHowever, with good regulations we can do much to help create a cleaner vehicle fleet.
Men med bra regelverk kan vi göra mycket för att bidra till en renare fordonsflotta.
EnglishLast week, Commissioner Fischler stated that the fleet was 40% too big.
Kommissionär Fischler nämnde i förra veckan att flottan var 40 procent för stor.
EnglishThe EU's over-capacity when it comes to the fishing fleet is therefore a great weakness.
EU: s överkapacitet vad fiskeflottan beträffar medför därför en stor sårbarhet.
EnglishWhat sort of fleet do Parliament, the Commission and the Council have at their disposal?
Vilken bilflotta har parlamentet, kommissionen och rådet till sitt förfogande?
EnglishWhy is the fleet there, then - to entertain kids and the elderly in Crimea?
Varför är flottan i så fall där - för att roa barn och äldre på Krimhalvön?
EnglishWe just came to say hello, since we happened to be close...... us and the fleet.
Vi råkade vara i knutarna med flottan och beslöt oss för att titta in.
EnglishThe future of the European fisheries fleet is closely tied to these agreements.
Den europeiska fiskeflottans framtid är starkt beroende av dessa avtal.
EnglishIvanovitsa, inform the enemy fleet that we've captured their Emperor.
Ivanovitsa, kontakta fiendeflottan och meddela, att vi har fångat deras kejsare.
EnglishA substantial Community fleet will therefore benefit from the agreement.
Med andra ord kommer en betydande del av gemenskapens fiskeflotta att gynnas.
EnglishThe EU' s over-capacity when it comes to the fishing fleet is therefore a great weakness.
EU:s överkapacitet vad fiskeflottan beträffar medför därför en stor sårbarhet.
EnglishThe sector needs financial support in order to replace and update the fleet.
Sektorn behöver ekonomiskt stöd för att byta ut och modernisera flottan.
EnglishThe Dutch fishing fleet is responsible for about 1% of the total CO2 emissions.
Den holländska fiskeflottan är ansvarig för runt 1 procent av de totala koldioxidutsläppen.
EnglishSuch a scheme makes it possible to modernise and improve the safety level of the fleet.
Med en sådan bestämmelse är det möjligt att modernisera flottan och göra den säkrare.