"flippant" translation into Swedish

EN

"flippant" in Swedish

EN flippant
volume_up
{adjective}

flippant (also: bland, careless, casual, lackadaisical)
If the Council cannot deliver, if we do not get a legal base and if his colleagues treat this in a flippant manner, then all hell will be let loose.
Om rådet inte kan göra vad som ska göras, om vi inte får en rättslig grund, och om hans kollegor hanterar detta på ett nonchalant sätt, då kommer det att ta hus i helvete.
flippant (also: disrespectful, deragatory)
flippant (also: glib)
This is why I think it is somewhat flippant and a bad precedent to ban or attempt to ban gear of this kind in the areas in question.
Därför tycker jag att det är aningen lättvindigt och ett dåligt föredöme att förbjuda eller försöka förbjuda den här typen av redskap inom dessa områden.
That sounds as if it is meant to be a flippant comment, but we know what tragic consequences dictatorship brought to human lives in so many European countries.
Det låter som om det är menat att vara en lättvindig kommentar, men vi vet vilka tragiska konsekvenser diktaturer har haft för människors liv i så många europeiska länder.

Synonyms (English) for "flippant":

flippant

Context sentences for "flippant" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why I think it is somewhat flippant and a bad precedent to ban or attempt to ban gear of this kind in the areas in question.
Därför tycker jag att det är aningen lättvindigt och ett dåligt föredöme att förbjuda eller försöka förbjuda den här typen av redskap inom dessa områden.
EnglishThat sounds as if it is meant to be a flippant comment, but we know what tragic consequences dictatorship brought to human lives in so many European countries.
Som ni så riktigt påpekade, fru kommissionär, finns det dock en stor klyfta mellan den teori vi ser framför oss och den praxis som råder i europeiska skolor.
EnglishBut I must say to you in all honesty that the text before us today has been thrown together, it is slapdash and flippant and I, for one, am not proud of it.
Men jag måste helt uppriktigt säga er, denna text som vi har framför oss i dag har sytts ihop i flygande fläng, den är oseriös och oprofessionell och jag är över huvud taget inte stolt över den.