EN flop
volume_up
{noun}

People have described the Copenhagen conference as a flop and a failure.
Många har beskrivit Köpenhamnskonferensen som en flopp och ett misslyckande.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, was Buenos Aires a flop?
Var Buenos Aires ett misslyckande?
On 'Social Standards ' Singapore was also a flop.
I frågan " socialnorm " var Singapore också ett misslyckande.
flop (also: collapse, dud, fiasco, fuck-up)
It was a flop, although I do not think that was the fault of the Austrian Presidency.
Det var ett fiasko. Det tycker jag för övrigt inte är det österrikiska ordförandeskapets fel.
In short, the ECB's efforts have resulted in a flop that forces us to reject this annual report.
Kort sagt, ECB har gjort fiasko, vilket gör det nödvändigt att förkasta denna årsrapport.
In short, the ECB' s efforts have resulted in a flop that forces us to reject this annual report.
Kort sagt, ECB har gjort fiasko, vilket gör det nödvändigt att förkasta denna årsrapport.
flop (also: bummer, fuck-up, fuck up, fuckup)
volume_up
flopp {comm. gen.}
People have described the Copenhagen conference as a flop and a failure.
Många har beskrivit Köpenhamnskonferensen som en flopp och ett misslyckande.
Genetically modified foods and agricultural products are a flop.
Genmanipulerade livsmedel och jordbruksprodukter är en flopp.
(FI) Mr President, the Copenhagen climate summit was a complete flop.
Klimatmötet i Köpenhamn blev en stor flopp.
flop (also: bang, clash, clout, crack)
volume_up
smäll {comm. gen.}
flop (also: bounce, bump, thud, thump)
volume_up
duns {comm. gen.}
flop

Context sentences for "flop" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
Och förstås, de tvetydiga figurerna som ser ut att byta fram och åter.
EnglishI had been used to a great deal, but the current product deserves to be marked down emphatically as a flop.
Jag är van vid mycket men det här dokumentet förtjänar ett rejält icke godkänt.
EnglishIn that case, I would say that this is a political belly flop.
Enligt min åsikt är det ett politiskt magplask.
EnglishMr President, most people now realise that Nice was a flop, apart perhaps from those who think that Europe should tread water.
Herr talman! Att Nice inte var någon framgång inser man väl allmänt nu, utom kanske hos dem som tycker att Europa skall stå och stampa på samma fläck.
EnglishMr President, it is incredibly hard for a rapporteur to do a good job when the largest group is conducting a kind of flip-flop policy.
Herr talman! Det är otroligt svårt för en föredragande att göra ett gott arbete när den största gruppen tillämpar en sorts kovändningsstrategi.
EnglishNice flip-flop.
Englishto belly flop