EN flowering
volume_up
{noun}

flowering (also: bloom, blossom, flower)
volume_up
blomning {comm. gen.}
flowering (also: heyday)
volume_up
blomstringstid {comm. gen.}

Context sentences for "flowering" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd so it's not an accident that a great flowering of innovation happened as England switched to tea and coffee.
Det var alltså ingen slump att all denna innovation uppstod när England bytte till te och kaffe.
EnglishA full sixth of the surface of the Baltic was covered in flowering algae and the bluish-green algae was responsible for the eutrophication of the sea.
Så mycket som en sjättedel av Östersjöns yta var täckt av algblomning sedan blågröna alger övergött havet.
EnglishArticle 129 of the EC Treaty states that the Community shall contribute to the flowering of cultures while respecting their diversity.
Artikel 129 i EU-fördraget fastställer att gemenskapen skall bidra till kulturens utveckling med respekt för dess mångfald.
EnglishCurrently, over 80% of species of flowering plants in the world and 80% of species grown in Europe rely directly on pollination by insects, bees for the most part.
Just nu är över 80 procent av blomväxtarterna i världen och 80 procent av alla arter som odlas i Europa direkt beroende av att pollineras av insekter, framför allt av bin.
EnglishWhat we want to see is a new flowering of productivity, and that can only come through concern for the needs of working people and greater justice in the distribution of wealth.
Vårt program är ett nytt uppsving för produktiviteten som emellertid förutsätter ett intresse för arbetskraften och en större rättvisa i distributionen av produkten.