"fluid" translation into Swedish

EN

"fluid" in Swedish

SV
EN

fluid {noun}

volume_up
fluid (also: aqua, liquid)
You're allowing fluid or air to go through at steady states.
De låter vätska eller luft att gå igenom i stabila tillstånd.
The fluid secreted by his brain acts as a mind-controlling agent.
Vätskan som hans hjärna producerar fungerar som en vilje kontrollerande drog.
You find yourself a mathematician; you find yourself a physicist -- somebody who understands the dynamics of this fluid.
Du hittar en matematiker; du hittar en fysiker -- någon som förstår dynamiken hos den här vätskan.

Synonyms (English) for "fluid":

fluid

Context sentences for "fluid" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut Europe has a fluid border to the south, conditioned by its geography.
Däremot har Europa en suddig gräns söderut, och det står skrivet i dess geografi.
EnglishAs I have said, this is a very fluid situation and we have to read it very carefully.
Situationen är, som jag nämnde, mycket oklar, och vi måste tyda den mycket noggrant.
EnglishWithout fluid financial markets, other forms of market integration will fail.
Utan smidiga finansmarknader kommer andra former av marknadsintegration att misslyckas.
EnglishOne has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
En har en arbetsvätska, vatten och ammoniak, och den andra är en kondensator.
EnglishThe answer is not to confiscate bottles of water, shower gels or contact lens fluid.
Vi löser inte problemet genom att beslagta flaskor, duschkrämer eller kontaktlinsvätskor.
EnglishThe fluid secreted by his brain acts as a mind-controlling agent.
Vätskan som hans hjärna producerar fungerar som en vilje kontrollerande drog.
EnglishBut the Federal Bank has a federal budget that is in surplus and a market that is totally fluid.
Federal Bank har en federal överskottsbudget och en lättrörlig arbetsmarknad.
EnglishAs this House knows very well, the situation on the ground remains somewhat fluid and tense.
Som ni i parlamentet vet är den allmänna situationen fortfarande okontrollerad och spänd.
EnglishAlso two main points need to be made on nuclear fluid, plutonium and radioactive waste.
Två viktiga detaljer måste nämnas rörande bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt avfall.
EnglishInstead, if we really want to promote maritime cabotage, we need to make it as fluid as possible.
Hamnar måste också främjas som multimodala nav och göras mer dynamiska.
EnglishInstead, if we really want to promote maritime cabotage, we need to make it as fluid as possible.
Om vi verkligen vill stödja cabotage behöver vi i stället göra det så smidigt som möjligt.
EnglishThe need for good and fluid European relations with Egypt can seldom have been more important.
Behovet av bra och smidiga europeiska förbindelser med Egypten kan sällan ha varit viktigare.
EnglishFor about 10 years, the situation in the area has been fluid.
Mina damer och herrar, kolleger! Regionen har befunnit sig i upplösning i ungefär tio år.
EnglishFixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified
Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffinerade
EnglishThe thesis strengthens the description of the internal erosion process from a fluid mechanics point of view.
Avhandlingen studerar inre erosions problematik från ett strömningsmekaniskt perspektiv.
EnglishSubject matter: Fluid Mechanics Friday, October 14, 2011, at 09:00 E246, Luleå University of Technology
Ämnesområde: Strömningslära Fredag den 14 oktober 2011, kl 09.00 E246, Luleå tekniska universitet
EnglishThe discussion on the scope of human rights and the concept of human rights is still fluid.
Diskussionen om räckvidden för de mänskliga rättigheterna och begreppet mänskliga rättigheter pågår fortfarande.
EnglishSubject matter: Fluid Dynamics Friday, September 30, 2011 at 10:00 am E231, Luleå University of Technology
Ämnesområde: Strömningslära Fredag den 30 september 2011 kl 10.00 E231, Luleå tekniska universitet
EnglishSo, we got the whole thermodynamics department at Stanford involved -- a lot of computational fluid dynamics.
Så vi involverade hela termodynamikavdelningen på Stanford. ~~~ Mycket vätskedynamikberäkningar.
EnglishSo it wasn't fluid that we landed in.
Vad sonden hade landat i var- -Titans motsvarighet till en lerig strandäng.