"fond" translation into Swedish

EN

"fond" in Swedish

SV

"fond" in English

volume_up
fond {comm. gen.}

EN fond
volume_up
{adjective}

fond (also: sore, tender)
volume_up
öm {adj.}
Fond words about the earthquake do not help either, for it did not alter the constitutional state in any way.
Praktfullt tal om jordbävningen hjälper inte heller, för det har inte förändrat rättsstaten.
Mr Martens is fond of telling us in this House that in March his party asked for the resignation of Mrs Cresson.
Martens tycker om att tala om för oss i detta parlament att han parti i mars krävde Cressons avgång.
Jag tycker mycket om honom.
And this Parliament is apparently very fond of disciplinary sanctions.
Och tydligen är det här parlamentet mycket förtjust i disciplinära bestraffningar.
Ganska förtjust i vår Rosalee, va?
I know many people here are very fond of democracy and the ways of parliamentarism.
Jag vet att många här är mycket förtjusta i demokrati och parlamentarism.
fond (also: futile, vain)
fond

Synonyms (English) for "fond":

fond

Synonyms (Swedish) for "fond":

fond

Context sentences for "fond" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know many people here are very fond of democracy and the ways of parliamentarism.
Jag vet att många här är mycket förtjusta i demokrati och parlamentarism.
EnglishUntil we get that it is not one that I am going to be fond of supporting.
Tills vi har fått sådana, är det inte ett ändringsförslag som jag kan tänka mig att stödja.
EnglishWe are fond of stating that pollution does not respect borders.
Vi tycker om att förklara att föroreningar inte respekterar gränser.
EnglishYou also spoke of tolerance, a word of which you are very fond.
Ni talade också om tolerans, ett ord som ni är mycket fäst vid.
EnglishSomebody said that one should not grow fond of banks because they will never grow fond of you.
Någon har sagt att du inte bör bli alltför fäst vid bankerna, eftersom de aldrig fäster sig vid dig.
EnglishFond words about the earthquake do not help either, for it did not alter the constitutional state in any way.
Praktfullt tal om jordbävningen hjälper inte heller, för det har inte förändrat rättsstaten.
EnglishOtherwise there is no rule of law, something we are so fond of talking about, even if the EU is not a state as such.
Annars finns det ingen rättsstatsprincip, som vi så gärna talar om, även om EU inte är en stat.
EnglishPresident van Rompuy, you are on record as having said that you are not fond of politicians with a vision.
Herman van Rompuy, det är dokumenterat att du har sagt att du inte tycker om politiker som har en vision.
EnglishMr Martens is fond of telling us in this House that in March his party asked for the resignation of Mrs Cresson.
Martens tycker om att tala om för oss i detta parlament att han parti i mars krävde Cressons avgång.
EnglishAs I am fond of saying, a world fit for children must also be a world fit for the family.
Som jag brukar säga, a World fit for children måste vara en värld som också är anpassad för familjen, a World fit for family.
EnglishI therefore have a rather different conception of the term 'listening' of which Mr Barroso is so fond.
Jag har därför en något annorlunda föreställning om termen ”lyssna”, som José Manuel Barroso tycker så mycket om.
EnglishI therefore have a rather different conception of the term 'listening ' of which Mr Barroso is so fond.
Jag har därför en något annorlunda föreställning om termen ” lyssna ”, som José Manuel Barroso tycker så mycket om.
EnglishYou are a convinced European and an optimist, Mr Santer, and I also know that you are fond of Bordeaux wines.
Ärade Santer, ni är en riktig europé, en övertygad optimist och dessutom vet jag att ni tycker om bordeauxvin.
EnglishAs a child, my father was quite fond of talking himself.
När jag var barn talade min far gärna själv.
EnglishThat is not a way of behaving that I am fond of.
Det är ett förhållningssätt som jag inte tycker om.
EnglishI have always been rather fond of this organisation.
Jag har alltid uppskattat denna organisation.
EnglishOtherwise, we will not be able to speak of the rule of law, which we are so fond of talking and teaching others about.
Annars kan vi inte tala om rättsstatsprincipen, som vi tycker så mycket om att tala och undervisa andra om.
English. - Mr President, Bangladesh is a country that I have visited many times and one of which I am very fond.
författare. - (EN) Herr talman! Bangladesh är ett land som jag besökt många gånger och som jag är väldigt fäst vid.
EnglishMr Burt, I'm so fond of having you here.
Mr Burt, Jag är så glad att ha dig här.
EnglishOn a final note, I should like to say that I am not so fond of pessimists, but the saying is there for a reason.
Herr talman! Jag skulle som avslutning vilja säga att jag inte tycker så mycket om pessimister, men ordspråket finns inte för inte.