"foodstuff" translation into Swedish

EN

"foodstuff" in Swedish

EN foodstuff
volume_up
{noun}

foodstuff (also: food, groceries)
The fact that tobacco is not a foodstuff, but a stimulant, cannot...
Det faktum att tobak inte är ett livsmedel utan ett njutningsmedel kan ändå få oss...
What is a foodstuff which is substantially equivalent?
Vad är egentligen ett väsentligt motsvarande livsmedel?
The safety requirements must be satisfied for every foodstuff; there can be no compromise on this.
Säkerhetskraven måste uppfyllas för alla livsmedel, där får det inte göras några kompromisser!
foodstuff (also: food, aliment)

Synonyms (English) for "foodstuff":

foodstuff

Context sentences for "foodstuff" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact that tobacco is not a foodstuff, but a stimulant, cannot...
Kan vaktmästarna vara vänliga att se till att ordningen upprätthålls där bak.
EnglishThe relevant legislation is the foodstuff labelling directive.
De viktiga bestämmelserna finns i direktivet om livsmedelsmärkning.
EnglishRice and basic foodstuff prices have risen by a third.
Priserna för baslivsmedel såsom ris har stigit med en tredjedel.
EnglishThe Minister said that MBM was a low-cost foodstuff.
Ministern framförde att kött- och benmjöl är ett lågkostnadsfoder.
EnglishIndications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (
Identifikationsmärkning av livsmedelspartier (
EnglishFor many years now, consumers have been supplied with a safe basic foodstuff, and this at reasonable prices.
Konsumenterna har i många år försetts med ett säkert baslivsmedel och detta till gynnsamma priser.
EnglishAs regards labelling, the presence of aspartame in a foodstuff must be labelled, as for any other additive.
Sammanfattningsvis kan kommissionen godta ändringsförslagen 1, 2 och 3, men inte ändringsförslag 4.
EnglishI welcome the European Commission's initiative to direct EUR 1 billion into solving the foodstuff crisis.
Jag välkomnar Europeiska kommissionens initiativ att använda 1 miljard euro till att lösa livsmedelskrisen.
EnglishThe rise in foodstuff prices, consumer protection (debate)
Stigande livsmedelspriser, konsumentskydd (debatt)
EnglishThe only genuinely genetically modified foodstuff ready for marketing is still the 'FlavrSavr Tomato' (USA).
Det enda faktiskt genetiskt modifierade livsmedlet på marknaden idag (USA) är fortfarande " FlavrSavr Tomaten" .
EnglishAs we all know, seed is an important resource for agriculture and it is also the basis for foodstuff production.
Utsäde är - som vi alla vet - ett viktigt medel för jordbruket som utgör underlaget för livsmedelsproduktionen.
EnglishThe whole food chain must be involved, with the spotlight on the role of the agri-foodstuff industry in food safety.
Hela livsmedelskedjan måste vara inräknad, och livsmedelsindustrins roll måste framhållas när det gäller livsmedelssäkerheten.
EnglishTobacco is not a foodstuff, it is a stimulant, but this fact surely does not imply we are going to be satisfied with less.
När vi talar om bruket av tobak, då talar vi inte ens i risktermer, utan då har vi ovedersägliga vetenskapliga forskningsrön.
EnglishIt is a question of reassuring all our citizens that the new foodstuff is safe and not harmful to health or the environment.
Det gäller att inför alla medborgare garantera, att det nya livsmedlet är säkert och inte skadar vare sig hälsan eller miljön.
EnglishThe management of a production needed for supplying a specific agro-foodstuff sector must be flexible.
Det är helt nödvändigt att mjuka upp förvaltningen en smula av en produktion som är nödvändig för försörjningen inom ett specifikt område av jordbruket.
EnglishIn all areas in which methods of analysis exist, consumers will know that a foodstuff has been genetically modified, because it will be labelled.
Överallt, där man gjort analyser, kommer konsumenterna att veta att detta är gentekniskt modifierat eftersom det är märkt.
EnglishThe aim of this proposal is the codification of existing legislative texts on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
Syftet med detta förslag är att kodifiera de befintliga lagstiftningstexterna om identifikationsmärkning av livsmedelspartier.
EnglishIn my constituency of Northern Ireland, where none of that contaminated foodstuff was consumed, all pork products had to be taken off the shelves.
I min valkrets i Nordirland, där inget av detta förgiftade foder hade konsumerats, måste alla grisköttsprodukter tas bort från hyllorna.
EnglishMr President, the report is concerned with supplementing a list of permitted additives with additional foodstuff additives, other than colouring agents and flavourings.
Herr talman! Betänkandet handlar om att lägga till livsmedelstillsatser till listan över tillåtna tillsatser, andra än färg- och smakämnen.
EnglishI voted in favour of this document, codifying Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
Jag röstade för detta dokument om kodifiering av rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier.