"formaldehyde" translation into Swedish

EN

"formaldehyde" in Swedish

EN formaldehyde
volume_up
{noun}

1. chemistry

formaldehyde
volume_up
formaldehyd {comm. gen.}
While they're not amino acids, we're now finding things like propane and benzene, hydrogen cyanide, and formaldehyde.
Även om de inte var aminosyror, hittar vi nu saker som propan och bensen, cyanväte och formaldehyd.
In Sweden and Japan the use of formaldehyde is completely banned because it is claimed to be carcinogenic.
I Sverige och Japan råder det ett totalt förbud mot användning av formaldehyd, eftersom ämnet påstås vara cancerframkallande.
I remember having to use vodka -- my own vodka -- to pickle it because we don't carry formaldehyde.
Vi använde Vodka - min egen - för att konservera den- -eftersom vi inte hade någon formaldehyd.

Synonyms (English) for "formaldehyde":

formaldehyde
English

Context sentences for "formaldehyde" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe same applies to listing the chemical formulas, which the normal consumer cannot understand and where giving the more general name - for instance formaldehyde - would be more sensible.
Detta gäller också uppgifter om kemiska formler, vilka normalkonsumenten inte förstår utan för denne vore det ofta mera meningsfullt med en ersättningsbeteckning, t ex formalin.