"fortuitous" translation into Swedish

EN

"fortuitous" in Swedish

EN fortuitous
volume_up
{adjective}

fortuitous (also: accidental, casual, chance, episodic)
Mr President, today, a fortuitous left-wing majority of five votes has done damage to the cause of human rights.
En tillfällig vänstermajoritet på fem röster har i dag skadat frågan om de mänskliga rättigheterna.
fortuitous (also: casual, coincidental)
Vilken majoritet som helst skulle bli slumpartad.
And what we saw yesterday was every reaction was fortuitous; they just swooped in the air and bound, and something happened.
Och det vi såg igår var, att varje reaktion var slumpartad. ~~~ De svepte genom luften och bands samman, och något hände.

Synonyms (English) for "fortuitous":

fortuitous

Context sentences for "fortuitous" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is of course purely fortuitous that we now have a Dutch Presidency of the Council.
Det är naturligtvis en ren slump att vi nu har ett nederländskt ordförandeskap för rådet.
EnglishThe choice of 3 December is not fortuitous.
Att detta sker 3 december är ingen slump.
EnglishMr President, I consider that the regulation proposed by the European Commission is most fortuitous for two reasons:
Herr ordförande! Jag måste säga att denna reglering, som införs av kommissionen, är lyckad och nödvändig av två orsaker:
EnglishIt is not fortuitous that many Scandinavian countries, working according to the Nordic model, are producing the best results on this front.
Det är inte en tillfällighet att flera skandinaviska länder, som följer den nordiska modellen, får de bästa resultaten på detta område.
EnglishThen we had the dioxin scandal on top of that, and it was fortuitous that the Commissioners had to introduce themselves to Parliament at that very time, as you will no doubt recall, Mr Byrne.
Sedan kom dessutom dioxinskandalen och det var bra att kommissionärerna blev tvungna att träda fram inför parlamentet - det minns ni säkert, herr Byrne.
EnglishI can assure the honourable Member that the Commission is very adroit and active in organising sufficient support for what it does, but in this case, it was a purely fortuitous occasion.
Jag kan försäkra ledamoten att kommissionen är mycket skicklig och aktiv när det gäller att organisera tillräckligt stöd för vad den gör, men i detta fall var det bara ett lyckligt sammanträffande.