"fraudster" translation into Swedish

EN

"fraudster" in Swedish

EN fraudster
volume_up
{noun}

1. law

fraudster
volume_up
bedragare {comm. gen.}
Madam President, are we, the Members of the European Parliament, all fraudsters?
Är alla vi ledamöter i Europaparlamentet bedragare, kanske?
First of all, do you not think that Mr Heaton-Harris is giving a green light to fraudsters?
För det första, tycker ni inte att Heaton-Harris lämnar fritt fram för bedragare?
However, we need to deal with the fraudsters who spread so much misery.
Vi måste emellertid ta itu med de bedragare som ställer till med så mycket bedrövelse.

Context sentences for "fraudster" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThousands of kilometres away the fraudster is able to hoodwink the system, and this has been happening.
Tusentals kilometer därifrån kan bedragaren föra systemet bakom ljuset, vilket är vad som skett.
EnglishThat is the cross-border fraudster's charter.
Det vore att spela de gränsöverskridande bedragarna i händerna.
EnglishThat is the fraudster's charter.
Det vore att spela bedragarna i händerna.
EnglishThe current legal set-up protects the fraudster, leaving the victim lost in a quagmire of paperwork and expensive legal action.
Den nuvarande rättsliga strukturen skyddar bedragaren och lämnar offret strandsatt i ett hav av pappersarbete och dyra rättsliga åtgärder.
EnglishTherefore, when will we decide, for example, to remove from bookshops a book by a certain Italian journalist named Mario Giordano, entitled 'L ' unione fa la truffa ' [ The Union is a fraudster ]?
När kommer vi till exempel att bestämma oss för att ta bort en bok av en viss italiensk journalist, Giordano, med titeln " Unionen bedrar oss " från biblioteken?