"from" translation into Swedish

EN

"from" in Swedish

SV
volume_up
from {conj.}
SV
SV

"from" in English

EN from
volume_up
{adverb}

from
volume_up
ifrån {adv.}
The transport situations within the different Member States are far from identical.
Trafiksituationen inom de olika medlemsstaterna är långt ifrån identisk.
Gender mainstreaming and gender impact assessment are far from a reality.
Könsintegrering och uppföljning av könseffekten är långt ifrån verklighet.
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Ryssland är samtidigt långt ifrån demokratiskt och inte alls någon pålitlig partner.

Synonyms (Swedish) for "from":

from

Context sentences for "from" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishWhere will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
EnglishIn my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
Enligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
English. - (NL) Has this Parliament really not learnt from its past mistakes?
skriftlig. - (NL) Har parlamentet verkligen inte lärt av sina tidigare misstag?
EnglishThis is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
På så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
EnglishI do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
EnglishI am thinking of doctors and nurses from Malawi who are in the UK, for example.
Jag tänker på doktorer och sköterskor från Malawi i Storbritannien till exempel.
EnglishDan Forsström has been adopted as a PhD in Solid Mechanics from 20 October 2011.
Dan Forsström har antagits som Doktorand i Hållfasthetslära from 20 oktober 2011.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Lösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
EnglishMadam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
   . – Fru talman! Jag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.
EnglishFrom where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
Varifrån skulle de annars komma, dessa sjukdomar och den ondska som vi upplever?
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
English(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
EnglishMr President, I can follow on from what my friend Fernand Herman has just said.
Herr ordförande! Jag kan knyta an till vad min vän Fernand Herman just har sagt.