"from here" translation into Swedish

EN

"from here" in Swedish

EN from here
volume_up
{adverb}

from here (also: hence)
Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
Drag from here to another object to attach the connector to precisely this point.
Drar du härifrån till ett annat objekt fästs förbindelsen vid denna punkt.
I hope that the message we are sending out from here will be properly interpreted.
Jag hoppas att den signal vi sänder ut härifrån tolkas på rätt sätt.
from here (also: away, back, down, off)
volume_up
bort {adv.}
They will be three hundred leagues from here by now.
De är säkert trettio kilometer bort vid detta laget.
bort därifrån.
” Bryssel ligger alltför långt borta! ”
from here

Similar translations for "from here" in Swedish

from adverb
Swedish
from preposition
from conjunction
Swedish
here adverb

Context sentences for "from here" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is funny to listen to the debate here, apart from the murder case, of course.
Det är lustigt att lyssna på debatten här, förutom mordfallet naturligtvis.
EnglishWhat can we expect here from European politicians and from European public opinion?
Vad kan vi förvänta oss av europeiska politiker och den europeiska opinionen?
EnglishI welcome the observers from the acceding countries here in the European Parliament.
Jag välkomnar observatörerna från anslutningsländerna här i Europaparlamentet.
EnglishMr Sterckx deeply regrets that local issues prevent him from being here today.
Dirk Sterckx beklagar djupt att lokala frågor hindrar honom från att vara här i dag.
EnglishWe can try and prescribe laws for others from our ivory towers here in Strasbourg.
Vi kan försöka att läsa lagen för andra utifrån våra elfenbenstorn här i Strasbourg.
EnglishI also wish to thank colleagues here tonight from the various committees involved.
Jag skulle också vilja tacka kollegerna från de olika utskotten som varit delaktiga.
EnglishMr Sterckx deeply regrets that local issues prevent him from being here today.
Dirk Sterckx beklagar djupt att lokala frågor hindrar honom från att vara här i dag.
EnglishMoreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.
Vad jag har hört från vissa parlamentsledamöter är dessutom mycket oroande.
EnglishYou're telling me you're here from the motel's parent company doing spot inspections?
Du säger att ni kommer från motellets moderbolag...... och att ni gör inspektioner?
EnglishThese policies may change at any time, so please check back here from time to time.
Policyn kan ändras när som helst. Besök därför den här sidan regelbundet.
EnglishWe have this triptych here neatly from Ms Evans: replacement, reduction and scaling down.
Vi har denna eleganta triptyk från Evans: ersättning, minskning och nedtrappning.
EnglishOnce again, we wish to congratulate them from here on their courage and determination.
Vi gratulerar än en gång dessa arbetstagare till deras mod och beslutsamhet.
EnglishWithout going into details, I have a letter here from Mr Prodi to one of my colleagues.
Utan att gå in på detaljer har jag här ett brev från Prodi till en av mina kolleger.
EnglishWhen you make changes, however, your configuration differs from that described here.
Om du drar nytta av den möjligheten avviker din konfiguration från den som beskrivs här.
EnglishToday I spoke with a prominent representative from Azerbaijan who is here in Parliament.
I dag talade jag med en ledande företrädare från Azerbajdzjan som är här i parlamentet.
EnglishFor example, how do we classify a mummy that arrives here from Egypt for an exhibition?
Hur klassificerar vi exempelvis en mumie som kommer hit från Egypten för en utställning?
EnglishWe should have an apology here tonight from Mrs Scallon for promoting these falsehoods.
Fru Scallon är i kväll skyldig oss en ursäkt för att hon har farit med dessa osanningar.
EnglishEight-and-a-half weeks on from 26 December, here we are offering a few clapped-out boats.
Hjälp dem att tillverka nät, så att de kan fortsätta fiska, och allt annat de behöver.
EnglishFrom here, it is only a very small step to state that certain workers cost too much.
Därifrån till att sedan vilja visa att vissa arbetstagare kostar mycket, är det inte långt.
EnglishAn optimist would say, and I am one, that from here on things can and must get better.
En optimist skulle säga, och jag är ju optimist, att det endast kan och måste bli bättre.