EN furiously
volume_up
{adverb}

furiously (also: desperately, fiercely)
volume_up
vilt {adv.}
furiously (also: fiercely, hard, vehemently, violently)
They collectively consider everyone who furiously fought socialism to be resistance fighters and democrats.
Man betraktar alla som våldsamt bekämpade socialismen som motståndskämpar och demokrater.
furiously (also: outraged)
furiously (also: ferociously)
Kina reagerade ursinnigt.

Context sentences for "furiously" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParliament has worked furiously to make substantial improvements to the comitology system.
Parlamentet har arbetat hårt för att i grunden förbättra kommittéförfarandet.
EnglishThe larger groups in the EP are furiously working on the problem of pensions.
De större politiska grupperna i Europaparlamentet dansar som leksakssnurror runt pensionsproblematiken.
EnglishAnyone who knows me knows that I fight furiously against subsidies of all kinds, for distortions of competition follow hard on their heels, as a rule.
Den som känner mig vet att jag ilsket kämpar mot subventioner av alla slag, för snedvridningar av konkurrensen följer i regel i deras spår.
EnglishThen Mr Blair in the UK started signalling furiously that there were redline issues for him in the IGC - on tax, on defence and social security.
Sedan börjar Blair att i Förenade kungariket energiskt visa att det finns ytterst viktiga frågor för honom på regeringskonferensen: skattefrågor, försvarsfrågor och social trygghet.