"galaxy" translation into Swedish

EN

"galaxy" in Swedish

EN galaxy
volume_up
{noun}

1. astronomy

galaxy
volume_up
stjärnsystem {comm. gen.}

2. other

galaxy
volume_up
galax {comm. gen.}
And if you look at a galaxy even farther away, it would be moving away faster.
Och ser du på en galax ännu längre bort skulle den röra sig bortåt snabbare.
And that is because we live in a galaxy which has a flattened, disk-like structure.
Och detta för att vi lever i en galax som har en tillplattad, diskliknande struktur.
Occasionally, you will make a planet or a star or a galaxy or a hundred billion galaxies.
Då och då skapas en planet eller en stjärna eller en galax eller hundra miljarder galaxer.
galaxy
volume_up
samling av berömda {comm. gen.} [ex.]

Synonyms (English) for "galaxy":

galaxy

Context sentences for "galaxy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, I want to see the stars that are as close to the center of the galaxy as possible.
Så, jag vill se stjärnorna som är så nära galaxens mittpunkt som möjligt.
EnglishFlying all around the galaxy...... looking for anything they could find to burn up.
Flyger över hela galaxen, letar efter något som de kan bränna upp.
EnglishI like to call these the prima donna of the galaxy world, because they are kind of show offs.
Jag brukar kalla dessa galaxvärldens primadonnor, eftersom de på sätt och vis är posörer.
EnglishAnd there are a hundred billion stars in that galaxy, just to give you a sense of scale.
Och det finns hundra miljarder stjärnor i den galaxen, bara så att ni får en känsla för skalan.
EnglishAnd then, here's a beautiful composite of the Whirlpool Galaxy, taken by the Hubble Space Telescope.
Här är en bild av Malströmsgalaxen- -som tagits med Hubbleteleskopet.
English. ~~~ A galaxy.
De börjar differentieras till effektorceller och minnesceller.
EnglishThe Hitchhiker's Guide to the Galaxy has this to say on love.
Liftarens guide till galaxen säger så här om kärlek:
EnglishThe Galaxy building (Galaxen) on the other side of the park houses classrooms and parts of University Services.
I byggnaden Galaxen på andra sidan parken finns lärosalar och delar av Universitetsförvaltningen.
EnglishStars that we knew about before, that were as close to the center of the galaxy as possible, take 500 years.
Stjärnor som vi kände till innan, som var så nära galaxens mittpunkt som möjligt, tog det 500 år för.
EnglishIt's part of that galaxy, and it's shining as brightly as the center of the galaxy with a billion suns in it.
Den är en del av den galaxen, och den skiner lika starkt som galaxens center som består av en miljard solar.
EnglishThey were really listening to the galaxy in high fidelity.
De lyssnade verkligen på galaxen i hi-fi.
EnglishDo you have what it takes to navigate the galaxy?
Har du vad som krävs för att navigera i galaxen?
English. - Mr President, I feel rather humble in the presence of this galaxy of rapporteurs and draftsmen.
för PPE-DE-gruppen. - (EN) Herr talman! Jag känner mig ganska ödmjuk bland alla dessa föredragande.
EnglishSo, we see the galaxy because of the star light.
Så vi ser galaxen tack vare dess stjärnljus.
EnglishAnd to give you a sense of how short that is, the sun takes 200 million years to go around the center of the galaxy.
Och för att ge er en känsla av hur kort tid det är, tar det solen 200 miljoner år att rotera kring galaxens centrum.
EnglishIf you look at the galaxy, it's moving away.
Om du ser på galaxen, den rör sig bort.
EnglishLet's kick those bastards out of this galaxy!
English" Take the stars beyond the galaxy. "
EnglishHoney, I'm President of the Galaxy.
ÄIskling, jag är galaxens president.
EnglishFollow the stars beyond the galaxy.