"galena" translation into Swedish

EN

"galena" in Swedish

SV

"galen" in English

EN
EN

galena {noun}

volume_up
1. geology: "mineral"
galena (also: galenite)
volume_up
blyglans {comm. gen.} (blysulfid)
SV

galen {adjective}

volume_up
1. general
Detta är en helt galen situation, som medlemsstaterna inte får uppmuntras att upprepa.
This is a crazy situation which Member States should not be encouraged to repeat.
Här talar vi om en slags galen urban politik på medlemsstatsnivå.
We are talking here about a kind of crazy 'urban policy' at Member State level.
Blir han inte galen av att sitta inlåst så länge?
Wouldn't he go crazy if he's locked up for a long time?
Om de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
Left to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
Detta är en byråkrati som har blivit galen. Fråga bara gränsvakterna på plats, herr kommissionär.
This is bureaucracy gone mad; just ask the border guards on the ground, Commissioner.
Kon har blivit galen för att hon har ätit politik.
Cows have gone mad because they have been given a dose of politics.
Med detta avtal håller vi på med att stödja en absolut galen och absolut vansinnig regim.
This agreement will be supporting a regime that is completely and utterly insane.
Det var en massa ilska, galen humor, mycket uppmärksamhet, illgärningar.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Jag blir galen när det handlar om snatteri från gamla damer.
I'm insane when it comes to old-lady muggers, huh?
to be barking up the wrong tree
Som ni vet så är detta en känslig fråga, och vi bör gå mycket varsamt fram eftersom vi inte har råd att hoppa i galen tunna.
As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.
galen (also: snurrig)
volume_up
bonkers {adj.} [coll.]
galen (also: tokig)
volume_up
buggy {adj.} [Amer.] [slg.]
galen
volume_up
cuckoo {adj.} [slg.]
galen
volume_up
batty {adj.} [coll.]
galen (also: bindgalen)
galen (also: knasig)
volume_up
mental {adj.} [coll.]
Så kanske finns det ingenting som heter galenskap, och att bli diagnostiserad med en mentalsjukdom betyder inte att man är galen.
So maybe, you know, there's no such thing as crazy, and being diagnosed with a mental illness doesn't mean you're crazy.
2. "otrolig", colloquial