"gall" translation into Swedish


Did you mean: gäll, gälla
EN

"gall" in Swedish

EN gall
volume_up
{noun}

1. general

gall (also: chafe)
volume_up
fräckhet {comm. gen.}

2. medicine

gall
volume_up
galla {comm. gen.}

3. equestrianism: "horse"

gall
volume_up
ömt ställe {n} (häst)

Context sentences for "gall" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne of them even had the gall to say that there is no evidence.
Och så har en av er mage att påstå att det inte finns några bevis.
EnglishI recently underwent surgery to remove my gall bladder.
Jag genomgick nyligen en operation för att ta bort min gallblåsa.
EnglishUsually gall bladder removal takes 15 to 20 minutes, but in my case it took three hours because of complications.
I vanliga fall tar en gallblåseoperation 15 till 20 minuter, men i mitt fall tog det tre timmar på grund av komplikationerna.
EnglishI think that it is good that, like Mr Klute and Mrs Gáll-Pelcz, you emphasise the importance of this new supervisory authority.
Jag anser att det är bra att du, precis som Jürgen Klute och Ildikó Gáll-Pelcz, betonade betydelsen av denna nya tillsynsmyndighet.
EnglishFinally, I come to the follow-up, because there were a few remarks by Mrs in 't Veld, Mrs Gáll and Mr Bütikofer which were spot-on.
Avslutningsvis vill jag nämna något om uppföljningen, eftersom Sophia in 't Veld, Kinga Gál och Reinhard Bütikofer lämnade några träffande kommentarer.
EnglishMr Løkkegaard and Mrs Gáll-Pelcz, who reminded us of the commitment of the Hungarian Presidency, mentioned the mutual evaluation process.
Morten Løkkegaard och Ildikó Gáll-Pelcz, som påminde oss om det ungerska ordförandeskapets åtagande, nämnde förfarandet för ömsesidig utvärdering.
EnglishThere were some who asked, although Mrs Gáll-Pelcz answered this one for me, why it would be necessary for us to reach an agreement at first reading.
Det var några som frågade, även om Ildikó Gáll-Pelcz besvarade frågan för mig, varför det skulle vara nödvändigt att nå en överenskommelse vid den första behandlingen.
EnglishHowever, the chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), an insect which destroys chestnut trees and causes their complete decay, has appeared in Europe.
En skadeinsekt, gallstekeln Dryocosmus (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), som angriper just den äkta kastanjen och kan döda hela träd har hittats i Europa.