EN gallery
volume_up
{noun}

1. general

gallery
But then we walk through that gallery, and the pictures hanging there are a culture shock.
Sedan går vi emellertid igenom detta galleri, och de tavlor som hänger där är en kulturchock.
The results of the Health Project are shown in a form of an exhibition in Gallery Aurora.
Resultatet av hälsoprojektet visas i form av en utställning i Galleri Aurora.
I welcome the sign language interpretation taking place in both the Chamber and the public gallery.
Jag välkomnar den teckenspråkstolkning som finns att tillgå i både plenisalen och allmänhetens galleri.
gallery (also: career, course, green, lane)
volume_up
bana {comm. gen.}
A few weeks later, we had the great pleasure of welcoming here in our gallery the leaders of the democratic political parties from that country, embarked on a new path.
Några veckor senare hade vi det stora nöjet att till vår åhörarläktare välkomna ledarna för landets demokratiska politiska partier, som slagit in på en ny bana.
gallery (also: attendance, audience, crowd, public)
volume_up
publik {comm. gen.}
Ladies and gentlemen, I would propose that we adjourn the votes now so that the Chamber and the galleries can be prepared.
Mina kära kolleger, jag föreslår er att vi nu avbryter omröstningarna så att vi kan förbereda åhörarläktaren och publiken.
gallery (also: stand)
volume_up
läktare {comm. gen.}
gallery
gallery
volume_up
tredje raden {o.sg.} (bestämd form)
gallery
volume_up
läktarpublik {comm. gen.}
gallery
gallery

2. mining

gallery
volume_up
gång {comm. gen.}
Everyone here today, including those in the public gallery, was once a child and went to school and we can all remember good teachers.
Alla här i dag, även de på åhörarläktaren, har en gång varit barn och gått i skolan, och vi kan alla komma ihåg bra lärare.

Synonyms (English) for "gallery":

gallery

Context sentences for "gallery" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome veterans from the Spanish Civil War were in the public gallery yesterday.
En grupp veteraner från det spanska inbördeskriget fanns på åhörarläktaren igår.
EnglishI am pleased to welcome another delegation that is in the official gallery.
Det gläder mig att kunna välkomna ännu en delegation till den allmänna läktaren.
EnglishI only regret that the benches of the House are not as full as the public gallery.
Jag beklagar bara att bänkarna i kammaren inte är lika fullsatta som åhörarläktaren.
EnglishThe visitors in the gallery will have noticed that it says "Situation ARYM" up there.
Till herrskapet uppe på läktaren säger jag: Där uppe står det "Situation ARYM".
EnglishLast year I listened to a debate from the visitors' gallery of the German Bundestag.
Förra året lyssnade jag på en debatt från åhörarläktaren i den tyska förbundsdagen.
EnglishFor instance, you can drag graphics directly from the Gallery into an active document.
Du kan t.ex. dra grafikobjekt direkt från Gallery till det aktuella dokumentet.
EnglishOpens a submenu in the Gallery where you can choose between Copy and Link.
Öppnar en undermeny i Gallery där du kan välja bland alternativen Kopia och Länk.
EnglishThe bullets are identical with the graphics found in the Gallery theme Bullets dialog.
Punkterna är identiska med de grafikobjekt som finns i temat Punkter i Gallery.
EnglishThe visitors in the gallery will have noticed that it says " Situation ARYM " up there.
Till herrskapet uppe på läktaren säger jag: Där uppe står det " Situation ARYM ".
EnglishWOOD 2013 opens on Sunday in Virserums art gallery 100 projects from around the world.
TRÄ 2013 öppnar på söndag i Virserums konsthall 100 projekt från hela världen.
EnglishThe Reverend Owen is actually in the gallery today listening to this debate.
Kyrkoherde Owen sitter faktiskt på åhörarläktaren i dag och lyssnar på denna debatt.
English- Mr President, I hope everybody in the visitors' gallery is impressed!
- (EN) Herr talman! Jag hoppas att alla besökare på åhörarläktaren är imponerade!
EnglishI think we should welcome them to the gallery and demonstrate our support for their cause.
Jag tycker vi skall välkomna dem till läktaren och visa att vi stöder deras sak.
EnglishI asked on what basis the people in the gallery had been given access to it.
Jag frågade på vilken grund de personer som närvarade vid debatten kunde få tillträde.
English– The gallery does not participate in the sitting. Therefore, quiet please.
– Åhörarläktaren deltar inte i sammanträdet, så jag ber er att vara tysta.
EnglishYou can do the same with other windows, such as the Stylist or Gallery.
Detsamma gäller för andra förankrade fönster som t.ex. Stylist eller Gallery.
EnglishWould the people in the gallery please refrain from any public demonstration.
Jag ber samtliga personer här på tribunen att de avhåller sig från offentliga uttalanden.
EnglishLuke Fildes was commissioned to paint this by Tate, who then established the Tate Gallery.
Luke Fildes fick i uppdrag att måla denna av Tate, som sedan grundade Tate Gallery.
EnglishIn addition, the Gallery provides a collection of clipart graphics organized by theme.
Dessutom hittar du ett stort antal clip art-bilder ordnade efter olika teman i Gallery.
EnglishThe files are not copied, but are inserted merely as references in the Gallery.
Filerna kopieras inte, utan infogas endast som referenser i Gallery.