"general agency" translation into Swedish

EN

"general agency" in Swedish

EN general agency
volume_up
{noun}

1. business

general agency (also: sole agency, exclusive agency)
volume_up
generalagentur {comm. gen.}

Context sentences for "general agency" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn agency with general competence for road transport could be responsible for this.
En myndighet med allmän behörighet i fråga om vägtransport skulle kunna ansvara för detta.
EnglishThis directive's implementation will clearly worsen the general situation regarding temporary agency work in Finland.
Verkställandet av direktivet försämrar klart situationen för uthyrd arbetskraft i Finland.
EnglishThe Commission can accept amendments which give general tasks to the Agency, and also ensures more open and transparent consultation with stakeholders.
Kommissionen kan godta ändringsförslag som ger allmänna uppgifter till byrån, och även garanterar ett öppnare samråd med intressenterna.
EnglishIt is clear that in order to provide information to the general public the Agency needs to publish documents in more languages, wherever possible.
Det är tydligt att byrån i syfte att tillhandahålla information åt allmänheten måste publicera sina skrifter på flera språk, när det är möjligt.