"generically" translation into Swedish

EN

"generically" in Swedish

EN generically
volume_up
{adverb}

generically (also: commonly, everywhere, vaguely, widely)

Synonyms (English) for "generic":

generic

Context sentences for "generically" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission tends to refer to cleanly propelled vehicles generically.
Kommissionen har en tendens att hänvisa till bilar med ren framdrivning i största allmänhet.
EnglishYou also spoke very generically, Commissioner, about the second aspect, immigration.
Ni talade också, fru kommissionsledamot, i mycket allmänna ordalag om den andra aspekten, invandringen.
EnglishYou also spoke very generically, Commissioner, about the second aspect, immigration.
Vi européer har dock förvandlat det till en modern vallgrav där 4 000 mäns och kvinnors hopp har drunknat de senaste tio åren.
EnglishThis is a very sensitive area and more and more our citizens are questioning the 'liberty' - to use the word generically - being removed from them.
Det här är ett mycket känsligt område och allt fler medborgare ifrågasätter att deras frihet, för att använda begreppet i bred bemärkelse, nu inskränks.