"to gesticulate" translation into Swedish

EN

"to gesticulate" in Swedish

EN to gesticulate
volume_up
[gesticulated|gesticulated] {verb}

to gesticulate
That he should insult me seriously on a personal level, gesticulating and in a tone of voice that really is unacceptable in a Parliament like this.
Han förolämpade mig allvarligt på ett personligt plan, genom att gestikulera och använda ett tonfall som sannerligen inte borde vara tillåtet i ett parlament som detta.
to gesticulate
to gesticulate

Context sentences for "to gesticulate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) And one man would tell the stories of his father by using a platform called Twitter to communicate the excrement his father would gesticulate.
(Skratt) Och en man kom att ge berättelser om sin far genom en plattform som heter Twitter för att kommunicera den skit hans far kom att uttrycka.