"to get across" translation into Swedish

EN

"to get across" in Swedish

EN to get across
volume_up
{verb}

This will in fact strengthen the message that we are trying to get across.
Detta skall i realiteten förstärka det meddelande som vi försöker fram.
This is the message I should like to get across to you so that we might overcome the crisis for the sake of our fellow citizens.
Detta är det budskap jag vill fram till er, så att vi kan lösa krisen för våra medborgares skull.
to get across (also: to click, to get back, to go home)
to get across (also: to get over)

Context sentences for "to get across" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must get the message across: the European Union is there to negotiate.
Vi måste göra vårt budskap hört: Europeiska unionen är där för att förhandla.
EnglishWe have also used our various high-level contacts to get this message across.
Men våra förbindelser handlar inte bara om ekonomi, kultur och historia.
EnglishWe have taken every opportunity to get the message across at all levels.
Vi har tagit varje tillfälle i akt för att föra ut budskapet på alla nivåer.
EnglishI hope that it will indeed manage to get these political messages across.
Jag hoppas att man där kommer att kunna framföra dessa politiska budskap.
EnglishA great deal of work still remains to be done here to get the message across.
På det området finns det fortfarande mycket missionsarbete att göra.
EnglishThis is an extremely important point and we have done very well to get it across.
Detta är en oerhört viktig punkt, och vi har nått fram med det budskapet på ett mycket bra sätt.
EnglishWe must get the message across: the European Union is there to negotiate.
Vi måste nå ut och se till att multilaterala diskussioner förs med deltagande från EU: s sida.
EnglishWhy was it not possible to get across better the advantages of EPAs?
Varför var det inte möjligt att förmedla fördelarna med EPA-avtalen på ett tydligare sätt?
EnglishThe extraordinary Council gave the Union an opportunity to get several important messages across.
Det extra rådsmötet har gjort det möjligt för unionen att föra fram olika viktiga budskap.
EnglishThis is the message that I should like to get across to you here today.
Detta är det budskap som jag vill förmedla till er här i dag.
EnglishUnfortunately, though, it will not be possible to get that point across to the Muslims in Iraq.
Men tyvärr har vi inte kunnat förklara detta för muslimerna i Irak.
EnglishIf shock tactics like that help get the message across and save lives, then I'm all in favour.
Om den typen av skrämseltaktik hjälper till att föra fram budskapet och spara liv, då är jag för.
EnglishIf shock tactics like that help get the message across and save lives, then I 'm all in favour.
Om den typen av skrämseltaktik hjälper till att föra fram budskapet och spara liv, då är jag för.
EnglishThose parliamentarians were telling us that this is the message we need to get across to our electors.
Dessa parlamentariker talade om för oss att vi måste få ut detta budskap till våra väljare.
EnglishUnfortunately, we have been unable to get all our positions across.
Tyvärr har vi inte kunna få igenom alla våra ståndpunkter.
EnglishThat is a very important point that I want to get across today.
Det är en mycket viktig aspekt som jag vill lyfta fram i dag.
EnglishWe must get these points across and make sure that we have multilateral discussions with EU involvement.
Vi måste nå ut och se till att multilaterala diskussioner förs med deltagande från EU:s sida.
EnglishI rely on the new negotiators, whoever they may be, to make sure we get that point across.
Jag litar på att de nya förhandlarna, vilka de än må vara, ser till att vårt budskap når fram på den punkten.
EnglishWe need of course to get our message across not only to Milosevic, but also to Rugova and the Albanians.
Detta måste man naturligtvis inte bara underrätta Milosevic om, utan även Rugova och albanerna.
EnglishThere is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.
Det finns mycket som du kan göra för att åstadkomma förändringar, och det finns många sätt att framföra synpunkter.