"to get along" translation into Swedish

EN

"to get along" in Swedish

EN

to get along {verb}

volume_up
They must make an effort to get along within one nation.
De måste anstränga sig för att komma överens inom en nation.
I think you and I are gonna get along just fine.
Jag tror du och jag kommer komma överens.
komma överens med

Context sentences for "to get along" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is simply not true that we get along wonderfully in the negotiations.
Det är helt enkelt inte sant att förhandlingarna går utmärkt.
EnglishWe are your partners, Commissioner, and we shall get along just fine.
Fru kommissionär, vi är partner, och vi kommer bra överens!
EnglishSurely they are there so that we can all get along together as best we can in a peaceful and secure Europe?
De ska väl underlätta så att vi alla kan leva så bra som möjligt i ett fredligt och säkert Europa?
EnglishEurobonds are a way for the EU to get into debt along with the Member States, which I do not want.
Euroobligationer är ett sätt för EU att skuldsätta sig tillsammans med medlemsstaterna, som jag inte vill ha.
EnglishLet me explain: we already have 300 languages and 14 religions and, on the whole, we get along very well.
Jag ska förklara: vi har redan 300 språk och 14 religioner, och på det stora hela kommer vi mycket bra överens.
EnglishI'm just making sure they get along really well
Jag bara försäkrar mig om att dom kommer överens.
EnglishI certainly believe that we could get along without it, although I am not prepared to give up the warm summer weather.
Jag tror visserligen att vi kan klara oss utan sommartid, men jag är dock inte villig att ge upp det varma sommarvädret.
EnglishWe trust that, in the coming months, the governments of the affected countries will get involved along with Europe.
Vi förlitar oss på att regeringarna i de berörda länderna kommer att engagera sig tillsammans med EU under de kommande månaderna.
EnglishIt is also a question of working together to improve and develop an instrument of aid, and of how we get along together.
Det handlar om hur vi tillsammans skall förbättra och vidareutveckla ett hjälpinstrument, och hur vi tillsammans skall komma vidare.
EnglishI think it is sad and in fact almost pathetic that we are still trying to get along with this caudillo, another word for dictator.
Jag finner det tragiskt och nästan patetiskt att fortsätta försöka ge sig i lag med denna caudillo, ett annat ord för diktator.
EnglishI think it is sad and in fact almost pathetic that we are still trying to get along with this caudillo , another word for dictator.
Jag finner det tragiskt och nästan patetiskt att fortsätta försöka ge sig i lag med denna caudillo , ett annat ord för diktator.
EnglishGoes along to get along.
EnglishEconomic adjustments have been made, financial adjustments have been made, and 'political' adjustments are being made so that we can get along with each other.
Man har anpassat sig ekonomiskt, man har anpassat sig finansiellt och man har anpassat sig " politiskt" , om man så säger.
EnglishEconomic adjustments have been made, financial adjustments have been made, and 'political ' adjustments are being made so that we can get along with each other.
Man har anpassat sig ekonomiskt, man har anpassat sig finansiellt och man har anpassat sig " politiskt ", om man så säger.
EnglishAt the very last minute, the Italian presidency of the Council has attempted to bring influence to bear on us to get us to go along with the rapporteur’ s proposals.
I allra sista minuten har det italienska ordförandeskapet i rådet försökt påverka oss för att instämma i föredragandens förslag.
EnglishOver the next seven years, then, the Trans-European Networks will have to get along with only EUR 8 billion instead of the EUR 20 billion that they actually need.
Under de kommande sju åren kommer de transeuropeiska näten att tvingas klara sig med bara 8 miljarder euro i stället för de 20 miljarder som de egentligen behöver.
EnglishDo we think we can get along like that, without seeking a stronger and more united European Union voice instead of fobbing the job off onto the few who are willing?
Tror vi att vi kan klara oss på det sättet, utan att försöka skapa en starkare och mer enad roll för EU i stället för att lasta över jobbet på de få som har lust att utföra det?
EnglishIf you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get yourself along to a residential conference of senior academics, and pop into the discotheque on the final night.
Om du vill ha verkliga bevis för utanförkroppsliga upplevelser, föresten, se till att gå på konferens med äldre akademiker, och titta in på diskotek sista kvällen.