"to get on" translation into Swedish

EN

"to get on" in Swedish

EN to get on
volume_up
{verb}

1. general

We are determined to get on with the job and make as much progress as possible.
Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete och göra så stora framsteg som möjligt.
We need to continue to do that and not falter as the environmental stakes get higher.
Vi behöver fortsätta att göra detta och inte vackla när de miljömässiga insatserna ökar.
And we can move forward from there, and really get somewhere.
Och vi kan fortsätta framåt dårifrån. och verkligen komma någonstans.
Tell Turkey to get off the island so that northern Cyprus can develop.
Säg till Turkiet att ge sig iväg från ön så att norra Cypern kan utvecklas.
If infrastructures do not get there, how are we going to develop?
Hur skall vi utvecklas om vi inte får infrastrukturer?
As events unfold, we will promptly request a roll-call vote so that the debate can get underway.
Såsom händelserna nu utvecklas begär vi omgående en omröstning med namnupprop så att debatten kan hållas.
Many have come up with elaborate compensatory techniques to get by.
Många har utvecklat raffinerade kompensationsmetoder för att klara sig.
Often people simply cannot get by on their own; hence the need for these measures.
Många gånger är det omöjligt att klara sig på egen hand, och därför behövs dessa instrument.
Hur skall personer som Van Buitenen kunna klara sig i framtiden?
to get on (also: to advance, to boom)
We must ensure that there is real contact and connectivity and that we get things moving.
Vi måste se till att det finns en verklig kontakt och förbindelse och att vi får saker och ting att framåt.
It was very difficult to get it, but now that we have it, let us move forward and I urge you to back us on that.
Det var mycket svårt att nå, men nu när vi har gjort det borde vi framåt och jag uppmanar er att stödja oss i det.
One in which someone from a modest background can get on in life so as to make life a little easier for his or her children.
Ett samhälle där en människa från enkla förhållanden kan framåt i sitt liv för att hennes barn skall få det litet lättare.
to get on

2. British English

to get on (also: to get old, to stale)

Context sentences for "to get on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Inga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.
EnglishThe Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
I avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
För det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishYet the Member States, and their private and public parties, must get on board.
Ändå måste medlemsstaterna och deras privata och offentliga parter bli delaktiga.
EnglishIs it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
Är det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
EnglishThis is despite the fierce competition to get published in Science or in Nature.
Detta trots att konkurrensen att komma med i Science eller Nature är stenhård.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishIt has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
Den måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishThese are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
EnglishWe should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
Vi borde kunna komma ifrån många av de onyanserade uttalandena om upphandlingar.
EnglishThis makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
Detta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
EnglishHowever, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.
Men den kommer att få sin chans när det är rätt tillfälle och om väljarna vill det.
EnglishIf we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
Vi är lata allesammans. De flesta människor gör faktiskt inte saker om de slipper.
EnglishHow did one Commissioner get a number of questions and another only one question?
Varför har en kommissionsledamot fått ett antal frågor och en annan bara en fråga?
EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Varför är det så bråttom att ratificera Lissabonfördraget i de 27 medlemsstaterna?